Automatické dveře TM

Automatické dveře patří k produktům s nejvyššími technickými parametry.

Systém umožňuje konstruovat různé typy automatických jednokřídlých a dvoukřídlých dveří, s bočními i horními světlíky.

Přednosti systému

  • systém vyhovuje nové normě EN 16005:2013 pro dveře s pohony,

  • použití pěn PIR a XPS jako výplňového materiálu profilů,

  • jednoduchá montáž do fasády FA 50N,

  • možnost rozdělení křídla příčkou,

  • možnost montáže různých typů pohonů pro ovládání dveří.