1. Doložka pro účastníky školení

V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Úřední věstník EU L 119 ze dne 04.05.2016) informuji o tom, že: 
1) správcem Vašich osobních údajů je společnost Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Polsko 
2) Vaše osobní údaje budou zpracovány pro potřeby školení na základě: Čl. 6 odst. 1 písm. b – údaje nezbytné k plnění smlouvy - obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (RODO) 
3) příjemci Vašich osobních údajů budou výhradně subjekty oprávněné získat osobní údaje pouze dle platných právních předpisů a také subjekty zabývající se zpracováním údajů a partneři správce
4) Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 6 let
5) máte právo požadovat od správce osobních údajů přístup ke svým údajům, tyto údaje zneplatnit, odstranit nebo omezit rozsah jejich zpracovávání, jakož i právo na převod těchto údajů
6) máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu
7) poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí tyto údaje poskytnout může vést k zamítnutí Vaší účasti na školení

2. Doložka pro zákazníky společnosti Yawal SA

V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajůze dne 27. Dubna 2016 (Úřední věstník EU L 119 ze dne 04.05.2016) informuji o tom, že: 
1) správcem Vašich osobních údajů je společnost Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Polsko 
2) Vaše osobní údaje budou zpracovány pro potřeby plnění smlouvy a dodávek zboží na základě: Čl. 6 odst. 1 písm. b – údaje nezbytné k plnění smlouvy - obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (RODO) 
3) příjemci Vašich osobních údajů budou subjekty oprávněné získat osobní údaje pouze dle platných právních předpisů, subjekty účastnící se plnění smlouvy, subjekty zabývající se zpracováním údajů, pojišťovací společnosti, Státní registr dlužníků BIG SA
4) Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 6 let od chvíle ukončení zpracování údajů v rámci uzavřené smlouvy
5) máte právo požadovat od správce osobních údajů přístup ke svým údajům, tyto údaje zneplatnit, odstranit nebo omezit rozsah jejich zpracovávání, jakož i právo na převod těchto údajů
6) máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu
7) poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí tyto údaje poskytnout může vést k zamítnutí uzavření smlouvy a dodávky produktu

3. Doložka pro obchodní partnery / zhotovitele a dodavatele

V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajůze dne 27. Dubna 2016 (Úřední věstník EU L 119 ze dne 04.05.2016) informuji o tom, že: 
1) správcem Vašich osobních údajů je společnost Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Polsko 
2) Vaše osobní údaje budou zpracovány pro potřeby plnění smlouvy na základě: 
Čl. 6 odst. 1 písm. b – údaje nezbytné k plnění smlouvy - obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (RODO) 
3) příjemci Vašich osobních údajů budou výhradně subjekty oprávněné získat osobní údaje pouze dle platných právních předpisů a také subjekty zabývající se zpracováním údajů
4) Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 6 let
5) máte právo požadovat od správce osobních údajů přístup ke svým údajům, tyto údaje zneplatnit, odstranit nebo omezit rozsah jejich zpracovávání, jakož i právo na převod těchto údajů
6) máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu
7) poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí tyto údaje poskytnout může být důvodem pro odmítnutí uzavřít smlouvu

4. Doložka pro marketing

V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Úřední věstník EU L 119 ze dne 04.05.2016) informuji o tom, že: 
1) správcem Vašich osobních údajů je společnost Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Polsko 
2) Vaše osobní údaje budou zpracovány pro marketingové účely na základě: 
Čl. 6 odst. 1 písm. a – souhlas osoby (objednávka zasílání novinek) a
Čl. 6 odst. 1 písm. F – právně odůvodněný zájem správce nebo třetí strany - obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (RODO)
3) Právně odůvodněným zájmem správce nebo třetí osoby je přímý marketing
3) příjemci Vašich osobních údajů budou výhradně subjekty oprávněné získat osobní údaje pouze dle platných právních předpisů a také subjekty zabývající se zpracováním údajů
4) Vaše osobní údaje budou uchovávány do dne odvolání souhlasu nebo do dne podání stížnosti
5) máte právo požadovat od správce osobních údajů přístup ke svým údajům, tyto údaje zneplatnit, odstranit nebo omezit rozsah jejich zpracovávání, právo na převod těchto údajů a právo na podání stížnosti proti jejich zpracování
6) máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu
7) poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí tyto údaje poskytnout může být důvodem pro odmítnutí zaslání obchodních informací

5. Doložka pro kontaktní formuláře

V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Úřední věstník EU L 119 ze dne 04.05.2016) informuji o tom, že: 
1) správcem Vašich osobních údajů je společnost Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Polsko 
2) Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem navázání kontaktu na základě: Čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (RODO) jako oprávněného zájmu správce
3) příjemci Vašich osobních údajů budou výhradně subjekty oprávněné získat osobní údaje pouze dle platných právních předpisů a také subjekty zabývající se zpracováním údajů
4) Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 6 let
5) máte právo požadovat od správce osobních údajů přístup ke svým údajům, tyto údaje zneplatnit, odstranit nebo omezit rozsah jejich zpracovávání, jakož i právo na převod těchto údajů
6) máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu
7) poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí tyto údaje poskytnout může být důvodem pro odmítnutí přijmout přihlášku

6. Informační doložka pro uchazeče o zaměstnání

V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Úřední věstník EU L 119 ze dne 04.05.2016) informuji o tom, že:
1) správcem Vašich osobních údajů je společnost Yawal SA se sídlem: ul. Lubliniecka 36, Herby, Polsko
2) Vaše osobní údaje budou zpracovány pro potřeby aktuálního a příštích náborů – na základě: Čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (RODO) a polského zákoníku práce ze dne 26. června 1974.
3) příjemci Vašich osobních údajů budou výlučně subjekty, které jsou oprávněny získávat osobní údaje na základě platných zákonů a také spolupracující subjekty v náborovém řízení a subjekty zabývající se zpracováním osobních údajů
4) Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu náborového řízení nebo po dobu aktuálního a příštích náborových řízení, podle Vámi uděleného souhlasu,
5) máte právo požadovat od správce osobních údajů přístup ke svým údajům, tyto údaje zneplatnit, odstranit nebo omezit rozsah jejich zpracovávání, právo podat stížnost proti jejich zpracování, právo na převod těchto údajů a právo kdykoli svůj souhlas odvolat,
6) máte právo podat stížnost k dozorčímu orgánu,
7) poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí tyto údaje poskytnout může být důvodem pro nezařazení Vaší nabídky práce do náborového řízení