O firmě

Firma Yawal S.A. je jedním z předních dodavatelů architektonických systémů hliníkových profilů v Polsku.

Za svou pozici vděčí zkušenostem získaným za více než 30 let existence a široké škále inovativních řešení.

Podnikovými systémy jsou energeticky úsporné konstrukce šetrné k životnímu prostředí určené pro výrobu oken, dveří, fasád, dělicích stěn a předstěn, zimních zahrad, světlíků, balustrád a také slunečních clon. Požadavky na moderní architekturu se velmi rychle mění, proto kromě standardního sortimentu hliníkových systémů uvedených v katalogu firmy nabízí Yawal S.A. také možnost tvorby unikátních konstrukčních řešení na zakázku, určených k realizaci jak v komerční, průmyslové, tak i bytové výstavbě.


Systémy firmy pronikají na trhy celé Evropy. V současné době k partnerům a klientům firmy Yawal S.A. patří několik stovek tuzemských i zahraničních subjektů. Hlavní sídlo firmy a výrobní haly se nacházejí v Herbach u Čenstochové.

Nejvyšší kvalitu výrobků firmy zaručuje špičkový tým specialistů a neustále modernizovaný, moderní strojní park skupiny Yawal:

  • 4 linky na výrobu hliníkových profilů,
  • jedna z největších eloxoven v Evropě,
  • výškový sklad,
  • plně automatizovaná vertikální prášková lakovna.

Díky implementaci celého výrobního procesu v rámci skupiny Yawal se podnik vyznačuje plnou nezávislostí a tržní flexibilitou.

Představenstvo

Karolina Mzyk-Callias

Předseda představenstva

Karolina Mzyk-Callias vykonává funkci CEO skupiny Yawal od roku 2022.

Jako druhá generace majitelů Yawal paní Karolina Mzyk-Callias pokračuje v dědictví vytvořeném jejím otcem, který firmu založil před více než 30 lety v roce 1989. V návaznosti na silné zapojení rodiny Mzyk paní Karolina založila a rozjela v roce 2019 Yawal USA, americké sídlo firmy. Yawal USA v současnosti obsluhuje klienty ze stavebního sektoru a nabízí vysoce výkonná, energeticky úsporná a moderní okna a dveře.

Před nástupem do firmy Yawal pracovala paní Karolina Mzyk-Callias pro Organizaci spojených národů, kde získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti globální ekonomiky a udržitelného rozvoje, vyvíjela politiku a řídila programy globálního partnerství v mnoha zemích po celém světě, spolupracovala s vládami a podniky při plánování a implementaci cílů udržitelného rozvoje.

Paní Karolina Mzyk získala magisterský titul na Univerzitě v Yorku ve Spojeném království, postgraduální diplom na Univerzitě v Cambridge ve Spojeném království a získala titul Executive MBA na NYU Stern School of Business v USA.

Artur Depta

Místopředseda představenstva

Se skupinou Yawal je spojen od roku 2019.


Svou profesní kariéru zahájil v bankovnictví, kde 10 let pracoval v Euro Bank a PKO BP. V letech 2006–2018 byl spojen se skupinou Ferro, kde byl finančním a administrativním ředitelem a viceprezidentem představenstva. Zasedal také v dozorčích radách Novaservis spol. s.r.o. a Yuhuan AMG Just Valve. Má titul MBA z Oxford Brookers University, Vysoké školy managementu – The Polish Open University.

Historie

Tak jsme začínali

 

Před více než 30 lety, v září 1990, firma YAWAL – jako jedna z prvních v Polsku – zahájila výrobu hliníkových truhlářských výrobků z tepelněizolačních profilů dovážených ze západní Evropy. První šarže profilů YAWAL System se objevila na trhu již v roce 1993.

YAWAL se od té doby velmi rychle rozvíjela – vznikla lakovna, oddělení tepelných mostů, rozběhla se výroba systémového příslušenství. Z výrobce hliníkových truhlářských výrobků se YAWAL proměnila v systémový podnik nabízející výrobní materiál, moderní technologie, školicí služby, včetně počítačových programů a odborné podpory montážním závodům při výrobě hliníkových truhlářských výrobků.

 • 1990

  Založení PPH Yawal

  Firma YAWAL – jako jedna z prvních v Polsku – zahájila výrobu hliníkových truhlářských výrobků z tepelněizolačních profilů dovážených ze západní Evropy. Brzy se objevily ambiciózní plány a začaly přípravy na vývoj a zahájení výroby vlastního polského systému hliníkových profilů.

 • 1991

  Začátky podnikání Yawal System Sp. z o.o.

 • 1993

  Výroba prvního originálního systému Yawal.

   

 • 1996

  Dokončení transformace kapitálové skupiny Yawal. Vznik Yawal S.A.

  V roce 1996 bylo přijato usnesení o změně právní formy firmy. Od té doby YAWAL Spółka Akcyjna pokračuje v podnikání svých předchůdců – založeného v roce 1990 podniku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe YAWAL a založené v roce 1991 firmy YAWAL System Sp. z o.o.

 • 1997

  Dokončení výstavby nového sídla v Herbach.

  V červenci 1997 v nové budově v Herbach vznikly prostorné skladové haly, byla spuštěna vysoce výkonná prášková lakovna vybavená mj. moderní čistírnou odpadních vod. Již tehdy Yawal S.A. velice dbala na ochranou životního prostředí.

 • 1998

  Založení závodu na lisování hliníkových profilů v Dąbrowie Górniczej.

 • 2007

  Otevření moderní lisovny v Herbach.

  Dokončení výstavby nové investice začaté v roce 2006.

 • 2010

  Spuštění lakovací linky ve vertikálním uspořádání.

 • 2011

  Výstavba výškového skladu, oddělení obrábění a prefabrikace.

 • 2018

  Výstavba nového skladu v Dąbrowie Górniczej.

 • 2020

  Jubileum 30 let. Vytvoření inovativního systému Moreview.

 • 2021

  Nákup kompletní linky na lisování hliníkových profilů

  Skupina Yawal se rozhodla zakoupit kompletní linku na lisování hliníkových profilů. Nová výrobní linka byla spuštěna 10. května, což mělo vliv na zvýšení výrobní kapacity skupiny Yawal o 25 %. Je to reakce na rostoucí poptávku trhu po hliníkových profilech a potřeby klientů skupiny Yawal.

 • 2022

  Karolina Mzyk-Callias nastupuje do funkce předsedy představenstva firmy Yawal S.A.

  Jako druhá generace majitelů Yawal se paní Karolina Mzyk-Callias rozhodla osobně řídit firmu Yawal S.A.
  Jako majitel a předseda představenstva Yawal S.A. poskytuje organizaci rychlost a efektivitu na nejvyšší úrovni.

   

 • Dáváme reálný tvar snům.

  S ohledem na životní prostředí vytváříme komplexní hliníková řešení, která zajišťují pohodlí a bezpečnost.
 • Jako ceněný odborník v hliníkovém průmyslu chceme být partnerem v oblasti inovativních a proekologických řešení a poskytovat tak nejlepší služby klientům.
  • Zkušenosti
  • Profesionalita
  • Zapojení
  • Orientace na klienta
  • Ekologie
  • Inovace

Skupina Yawal

Yawal S.A.

Yawal S.A. se specializuje na výrobu a distribuci architektonických systémů hliníkových profilů.

ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
e-mail: yawal@yawal.com

www.yawal.com

Final S.A.

Final S.A. poskytuje komplexní služby lisování hliníkových profilů pro automobilový průmysl, dopravu, vybavení interiérů, stavebnictví a reklamu doplněné o služby eloxování, lakování a prefabrikace.

ul. Koksownicza 9, 42-523 Dąbrowa Górnicza
e-mail: final@final.pl

www.final.pl