Aktuální pracovní nabídky

Administrativní pozice

Místo výkonu: Česká Republika

NÁPLŇ PRÁCE:

 • Aktivní vyhledávání nových zákazníků.
 • Technické poradenství, pomoc při navrhování, nabídce a prodeji hliníkových systémů;
 • Realizace prodejních plánů v regionu;
 • Průběžná analýza trhu a konkurence a reakce na změny;
 • Vedení obchodních jednání;

POŽADUJEME:

 • Velmi dobrou znalost českého jazyka (schopnost komunikovat písemně i ústně) - nutná podmínka;
 • Znalost angličtiny a / nebo polštiny na komunikativní úrovni;
 • Zkušenosti s projektováním nebo technickým poradenstvím na trhu hliníkových systémů
 • Zkušenosti s prací v podobné pozici na trhu hliníkových systémů jsou vítány
 • Znalost CAD (AutoCAD)
 • Vysokoškolské vzdělávání;
 • Ochota častých služebních cest;
 • Řidičský průkaz. B;
 • Velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnosti;
 • Schopnost navázat a udržovat obchodní vztahy;
 • Analytické myšlení, nezávislost, iniciativa, kreativita;

NABÍZÍME:

 • Stabilní zaměstnání na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy B2B;
 • Velmi atraktivní bonusový systém související s prodejními výsledky a získáváním nových zákazníků;
 • Ambiciózní úkoly a profesionální rozvoj;
 • Nezbytné pracovní nástroje: auto, počítač, telefon;
 • Práce v mladém, energickém a přátelském týmu;

Pokud máte zájem, zašlete prosím svou přihlášku pouze v polském či anglickém jazyce na: praca@yawal.com  

Uveďte prosím do svého životopisu následující doložku: „Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů obsažených v mé pracovní nabídce pro potřeby současného i budoucího * náboru.“

 

Informační doložka:

Podle čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen: GDPR) (Úř. věst. EU L119/1) informujeme, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů je firma YAWAL S.A., se sídlem v Herbach,
  Lubliniecka 36, 42-284 Herby, KRS: 0000049053, DIČ: 573-010-60-96, e-mailový kontakt na adrese: iod@m3mcom.pl.
 2. Inspektorem ochrany údajů správce je Paweł Markiewicz, e-mailový kontakt na adrese: iod@m3mcom.pl.
 3. Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v ustanoveních pracovního práva (zejména ustanovení zákona ze dne 26. června 197 – zákoník práce) budou zpracovávány pro účely provedení aktuálního výběrového řízení. Poskytnutí dalších údajů v zákonem neuvedeném rozsahu se bude považovat za souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a v případě osobních údajů zvláštních kategorií čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR). Souhlas je v tomto případě dobrovolný a takto vyjádřený souhlas lze kdykoli odvolat.
 4. Osobní údaje, pro které byl udělen souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) pro zpracování v jiných náborových procesech budou zpracovávány, dokud svůj souhlas se zpracováním pro tyto účely neodvoláte. Předmětný souhlas můžete kdykoli odvolat.
 5. V některých situacích má správce právo předat vaše osobní údaje dalším příjemcům, bude-li to nezbytné pro provedení náborového procesu, s výhradou, že správce uzavřel smlouvu o pověření zpracováním osobních údajů v souvislosti s náborovým procesem. Vaše osobní údaje mohou být také předány subjektům, které jsou oprávněny k získání podle zákona.
 6. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí – mimo zónu EU/EHP ani mezinárodním organizacím.
 7. Vaše osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů, tj. po dobu ne delší než 12 měsíců ode dne předložení podkladů k přihlášce za účelem provedení aktuálního náboru a ne déle než 24 měsíců ode dne předložení podkladů k přihlášce v případě souhlasu s účastí na budoucích náborech nebo do okamžiku odvolání souhlasu.
 8. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a přenos údajů, vznést námitku proti jejich zpracování.
 9. Svůj souhlas můžete v rozsahu bodu 3 kdykoli odvolat tak, že zašlete prohlášení o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu iod@m3mcom.pl, čímž není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.
 10. Proti postupu správce máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Poskytnutí vašich osobních údajů v rozsahu vyplývajícím z pracovního práva je nezbytné pro účast v náborovém řízení. Poskytnutí dalších vašich údajů je dobrovolné a jejich neposkytnutí znemožní vaši účast ve výše uvedeném procesu.
 12. Ve vztahu k vám nebudou prováděny žádné úkony zahrnující automatizované rozhodnutí, včetně profilování.

Náborový proces

Krok 1

Vyhodnocení zaslaných přihlášek

V první fázi náborového procesu ověřujeme zaslanou přihlášku z hlediska shody s našimi očekáváními vůči uchazečům na danou pozici. Posuzujeme kvalifikace a odborné zkušenosti uchazečů.

Krok 2

Telefonický pohovor

V této fázi kontaktujeme vybrané uchazeče. Ozveme se vám, pokud vaše kvalifikace a zkušenosti splňují požadavky uvedené v inzerátu s pracovní nabídkou. Během krátkého telefonického rozhovoru se budeme chtít dozvědět více o vašich profesních potřebách, kompetencích, zkušenostech, dostupnosti a finančních očekáváních.

Krok 3

Náborová schůzka

Po telefonickém pohovoru pozveme vybrané uchazeče na schůzku k nám. V závislosti na vaší dostupnosti a charakteru pozice vám nabídneme on-line pohovor nebo osobní schůzku v sídle firmy. Náborového pohovoru se účastní náborový pracovník z HR týmu a váš budoucí nadřízený. Na náborové schůzce vás budeme chtít lépe poznat – budeme hovořit mimo jiné o vaší motivaci k práci, o tom, co víte o naší firmě, o vašich dosavadních zkušenostech, projektech, které jste realizovali a očekáváních ohledně nového pracoviště.

V závislosti na specifikaci pozice, o kterou se ucházíte, se vás zeptáme na několik technických otázek, požádáme vás o vyřešení testu znalostí nebo analytického myšlení nebo s vámi budeme chtít mluvit v cizím jazyce.

Kromě kompetencí je pro nás velmi důležitý přístup uchazeče, a proto na náborové schůzce budeme chtít posoudit hodnoty, kterými se řídíte v profesní sféře.

Krok 4

Rozhodnutí

Po náborových schůzkách rozhodujeme o výběru uchazeče a poskytujeme zpětnou vazbu všem účastníkům schůzek. V případě kladného výsledku náboru vás budeme kontaktovat za účelem projednání podrobností týkajících se podmínek zaměstnání a doplnění nezbytných formalit.

Krok 5

Vítejte v týmu

Záleží nám na tom, aby skupina Yawal byla nejlepším místem pro práci a rozvoj, a proto nám záleží na stabilitě zaměstnání, přátelské a bezpečné pracovní atmosféře.

Jednáme jako tým a chceme, abyste se rychle adaptovali na nové pracoviště. V rámci adaptačního programu vám určíme supervizora, který vám pomůže seznámit se s naší organizací a efektivně vás uvede na nové pracoviště.