31 Května, 2023

Zelená Yawal – Společně k udržitelnému rozvoji

Konference „Zelená Yawal“ zahájila novou éru pro skupinu Yawal.

Během této události firma nejen oficiálně deklarovala své zapojení v rámci United Nations Global Compact, ale také představila inovativní nápady a řešení v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN. Tato iniciativa, zdůrazňující důležitost ekologických postupů, byla zároveň oslavou členství firmy v prestižní globální síti.

Akce byla zaměřena na ekologické iniciativy a měla zdůraznit nejen zlepšení interních procesů, ale také zapojení do ochrany životního prostředí. Tato společná inciativa umožnila výměnu zkušeností a prezentaci inovativních řešení navržených týmem Yawal.

Předsedkyně Yawal S.A., Karolina Mzyk – Callias, na akci poznamenala, že je to příležitost zamyslet se nad budoucností skupiny Yawal. Klíčovým tématem diskuse byla vize Zelené Yawal v roce 2050, vytvářejícího hodnotu pro zaměstnance, klienty, životní prostředí a majitele. Zdůraznila také význam ekologických inovací jako nedílné součásti firemní strategie.

Setkání bylo krokem k dosažení ekologických cílů. Speciálními hosty setkání byly paní Katarzyna Zawodna-Bijoch, předsedkyně Skanska CEE, a Monika Rajska-Wolińska, předsedkyně Colliers CEE, které se podělily o své zkušenosti s implementací principů ESG ve svých globálních firmách působících v Polsku.

Šéfredaktorka časopisu Architektura i Biznes, Małgorzata Tomczak, moderovala diskusní panel, kde se probíraly nejlepší postupy při zavádění ESG a manažerský pohled na tuto cestu.

Setkání umožnilo prezentaci inovativních řešení, jako jsou praktické nápady pro úsporu vody a inovativní řešení v odpadovém hospodářství, které prezentoval tým Yawal. Tyto prezentace ukázaly, že malé kroky mohou vést k velkým změnám, a kreativita a nasazení zaměstnanců jsou klíčové pro dosažení ekologických cílů.

Vizí skupiny Yawal je vytváření hodnot pro zaměstnance, klienty a životní prostředí. Ekologicky neutrální řešení pro životní prostředí mají pro skupinu přidanou hodnotu. Udržitelný rozvoj je nedílnou součástí firemních hodnot a inovace a zapojení zaměstnanců jsou pro tuto cestu klíčové.

Aktivity skupiny Yawal dokazují, že firmy mohou hrát důležitou roli v úsilí o ekologickou budoucnost. Prostřednictvím investic do energetické účinnosti, zapojení zaměstnanců a navrhování a nabízení výrobků s omezenou stopou CO2 se skupina Yawal snaží dosáhnout uhlíkové neutrality.

Předsedkyně Yawal S.A. na konferenci vybízela ke spolupráci a zdůrazňovala, že každý z nás může mít vliv na udržitelný rozvoj jak v profesním, tak i soukromém životě. Vyjádřila přesvědčení, že společně můžeme dosáhnout pozitivních změn, které přispějí k budování lepšího světa pro budoucí generace. Událost v Dąbrowie Górniczej byla jedním z kroků na cestě k udržitelnému rozvoji, ale to je pouze začátek této cesty.

Jsme přesvědčeni, že udržitelný rozvoj není jen móda, je to nutnost. Naším cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality pomocí investic do energetické účinnosti, zapojení zaměstnanců a navrhování a nabízení výrobků se sníženou stopou CO2.

Společně můžeme provádět pozitivní změny, které přispějí k budování lepšího světa pro budoucí generace. Přidejte se k nám na naší cestě k udržitelnému rozvoji! Yawal SA