10 Listopadu, 2023

Yawal ve spolupráci s Vysokou školou technickou ve Slezských Gliwicích tvoří inovace v architektuře!

Těší nás, že se můžeme podělit o výsledky naší inspirující spolupráce s Vysokou školou technickou ve Slezských Gliwicích.

Společně s touto prestižní školou jsme se rozhodli poskytnout studentům architektury jedinečnou příležitost představit své dovednosti v návrhu na systémech Yawal tím, že jsme pořádali soutěž s názvem: 'Inovativní využití hliníkově-skleněných příčkových systémů v architektonických návrzích multifunkčních objektů'.

Využívajíc systémy Yawal, měli studenti možnost prakticky uplatnit své teoretické znalosti a kreativní myšlení. Tato iniciativa nám nejen umožnila dát impuls k tvorbě inovativních koncepcí v architektuře, ale také nabídla studentům reálnou šanci ukázat, jak lze systémy Yawal inovativně využít v praxi. Jsme přesvědčeni, že synergia univerzitního vědění, možností systémů Yawal a průmyslových zkušeností je klíčem k vytváření budoucích koncepcí v oblasti architektury. Prezentace výsledků této úspěšné spolupráce se konala 27. října 2023 v Galerii II patro CPN PŚ v Gliwicích.

Rádi bychom vyjádřili naši vděčnost Vysoké škole technické ve Slezských Gliwicích za tak produktivní spolupráci a všem účastníkům soutěže za jejich mimořádné zapojení a čerstvý pohled na architekturu. Je to teprve začátek naší spolupráce a naším cílem je nadále podporovat mladé talenty a přispívat k evoluci světové architektury.