Terasové dveře Moreview

Systém slouží pro konstruování velkorozměrových řad zasklení, ze kterých jedno nebo více křídel má funkci otevírání.

Rámy konstrukcí jsou zcela skryty ve stěnách budovy, díky čemuž se prakticky rozmazává bariéra mezi interiérem a vnější krajinou.

Tento efekt vylepšuje bezprahové zabudování. Řešení předpokládá možnost zasklení dvoukomorovými izolačními skly o tloušťce až do 60 mm z vnější strany budovy, což značně usnadňuje montáž.

Přednosti systému

  • Řešení rohu otevíraného v úhlu 90º
  • Možnost spojování skleněných tabulí v libovolném úhlu pomocí celoskleněného rohu
  • Řešení kapesních dveří (pocket door) skrytých ve stěně
  • Automatizace procesu řízení
  • Možnost konstruování jednokolejnicových, dvoukolejnicových a vícekolejnicových rámů a jejich spojování ve formě asymetrických rohů
  • Zcela bez prahu

Technické parametry

Tepelná izolace

od 0,7 W/m2K

Zvuková izolace

42 dB

Odolnost proti vloupání

RC2

Maximální hmotnost křídla
  • posouvaného manuálně - 400 kg
  • posouvaného automaticky - 1200 kg
  • pevného - 1200 kg
Maximální šířka křídla

4000 mm

Maximální výška konstrukce

4000 mm