Systém FA 50N EI SL

Ochranná stěna systému FA 50N EI SL je polostrukturální fasádou založenou na systému FA 50N EI.

Systém umožňuje zachovat estetiku známou z verze FA50N SL, díky čemuž se vizuálně ohnivzdorná fasáda FA 50N EI SL neliší od neohnivzdorné verze systému.

Přednosti systému

  • možnost zachování estetiky fasády bez viditelné odchylky od systému
    FA 50N SL bez požární odolnosti,
  • systém umožňuje provádět stěny se zavěšeným nebo výplňovým typem
    s požární odolností ve třídě EI 60,
  • systém umožňuje výstavbu jak plochých, tak i zalomených stěn,
  • možnost montáže protipožárních dveří do fasády.

Technické parametry

Tepelná izolace EN 10077-2

Uf = od 1,54 W/m²K

Akustická izolace EN ISO 140-3

Rw = 34 ÷ 53 dB

Propustnost vzduchu EN 12207

AE 1200

Vodotěsnost EN 12208

RE 1200

Odolnost proti zatížení větrem EN 12210

1700 Pa

Odolnost proti vloupání EN 1627

RC2, RC3, RC4

Odolnost proti nárazu EN 14019

I4, E4

Požární odolnost

EI 60

Charakteristika systému

Minimální viditelná šířka (pohled z vnitřní strany)

50 mm

Minimální viditelná šířka (pohled z vnější strany)

50 mm

Minimální hloubka sloupku

106,3 mm

Maximální hloubka sloupku

288,3 mm

Tloušťka zasklení

14 ÷ 60 mm

Způsob zasklení

Zasklení s neviditelným mechanickým upevněním a silikonovým spojem