11 Července, 2023

Rozvojový a integrační projekt pro lídry ve skupině Yawal: „Společně pro klienta“

Ve skupině Yawal se neustále snažíme realizovat naši vizi a strategii a zaměřujeme se na synergii a budování soudržné budoucnosti prostřednictvím všech našich společností.

Naším hlavním cílem je poskytovat služby a řešení, které splní i ta nejnáročnější očekávání našich klientů a zároveň budou vytvářet pracovní prostředí, které je nejen přátelské a otevřené, ale také inspirativní pro naše zaměstnance.

Rozhodli jsme se uspořádat workshopy pro lídry všech našich společností, které jsou zaměřeny na naši nabídku jak pro klienty, tak i zaměstnance. První z nich, zaměřený na naše jedinečné přednosti a charakteristické rysy, se uskutečnil 22. června. Byla to jedinečná příležitost, při které měli lídři z různých společností možnost prezentovat výrobky a služby, které nabízejí naše společnosti.

Ve skupině Yawal věříme, že prostřednictvím spolupráce, integrace a vzájemného objevování našich potenciálů můžeme zvýšit naši konkurenceschopnost na trhu. Vyplývá to z našeho hlubokého přesvědčení, že nejhlubší pochopení trhu, výrobků a procesů pochází od našich zaměstnanců – odborníků ve svých oborech.

Spuštění tohoto projektu je dalším krokem na cestě k poskytování služeb nejvyšší kvality našim klientům a vytvoření ještě lepšího pracovního prostředí pro náš tým. Filozofie „Společně pro klienta“ je naší každodenní praxí, která řídí vše, co děláme.

Naše práce je naší vášní a naším nejdůležitějším posláním je splnění očekávání a požadavků našich klientů. Těšíme se na to, co přinese budoucnost, a s plným odhodláním usilujeme o dokonalost ve všech aspektech našeho podnikání.

Zveme vás ke sledování, jak rozvíjíme projekt „Společně pro klienta“ a neustále se snažíme budovat synergii v naší skupině.