30 Června, 2022

Energeticky úsporná hliníková okna a dveře, na co je třeba dávat pozor?

Výběr oken a dveří pro nově stavěný dům je zapeklité dilema.

V dnešní době se výběr netýká pouze materiálu, ze kterého mají být vyrobeny konstrukce. Při rozhodování je třeba vzít v úvahu několik hledisek, jako jsou: estetika, bezpečnost, funkčnost a pohodlí při používání, těsnost a – především – energetická účinnost.

Životnost oken a dveří se v současnosti odhaduje asi na 30 let, proto bychom se měli zaměřit na bezporuchové výrobky nejvyšší kvality, jako je okenní a dveřní systém Yawal, ze kterých lze vyrobit energeticky úsporná okna, panelové dveře, vitríny nebo dělicí stěny.


SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Nejdůležitějším úkolem moderního okna je zadržení tepla uvnitř budovy, což se projevuje snížením spotřeby energie, a nakonec snížením nákladů na vytápění. Z tohoto hlediska jsou také důležité čím dál větší rozměry oken, které přispívají nejen k lepšímu osvětlení budovy, ale především k získávání solární energie.

Podle právních předpisů platných v Polsku se za energeticky úsporné výrobky považují ty, jejichž součinitel prostupu tepla není vyšší než 0,9 W/(m²K) pro okna, 1,3 W/(m²K) pro dveře. Tato norma je ještě přísnější v případě pasivní výstavby. Podle směrnic Institutu pasivních budov v Darmstadtu součinitel Uw v konstrukcích tohoto typu nesmí překročit úroveň 0,8 W/(m²K). V pořádku, ale – jednoduše řečeno – co nám tento součinitel dává v praxi? Úsporu peněz!

Snížení ukazatele již o 0,1 W/(m²K) umožňuje snížit roční výdaje na vytápění o 175 až 300 EUR (cena vypočítaná pro byt s plochou 200 m²). Možná to není jednotkově příliš velká hodnota, ale přepočítaná v měřítku 30 let umožňuje shromáždit částku více než 9000 EUR.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY

Jak výrobci dosahují vhodné úrovně prostupu tepla?

Obrovskou roli hraje v tomto případě zasklení. Čím silnější je izolační sklo a větší procento skla na celkové ploše okna, tím více je okno energeticky úsporné.

Systémy Yawal umožňují použití všech typů dvou a tříkomorových skel dostupných na trhu. Dalším důležitým prvkem jsou hliníkové profily, ze kterých se vyrábějí okenní rámy. Mají komorovou konstrukci doplněnou dvěmi tepelnými výplněmi se složitými tvary, které odpovídají za zadržení tepla v místnosti. Velmi důležitý je způsob umístění těchto výplní uvnitř systému. Systémy Yawal patří k předním řešením na trhu, pokud se jedná o nejlepší tepelné vlastnosti.

TEPLÁ MONTÁŽ

Nákup energeticky úsporných oken je pouze polovina naší cesty. Dokonce i nejlépe zkonstruovaná okna nebo dveře nebudou splňovat své vlastnosti, pokud budou namontována nesprávným způsobem. Energeticky úsporné konstrukce oken a dveří musí být namontovány metodou teplé montáže.

Klasický způsob montáže oken a dveří do stěn budovy způsobuje tvorbu tepelných mostů, které způsobují tepelné ztráty a zvyšují riziko vlhkosti stěny na rozhraní s oknem. Alternativou je vrstvený způsob montáže známý jinak jako „teplá montáž“. Princip této metody spočívá v umístění konstrukce do zateplené vrstvy.
V technice teplé montáže se používají tři izolační vrstvy. Z vnější strany se používá parotěsná páska nebo fólie zabraňující pronikání vlhkosti ze zdiva do tepelněizolační vrstvy. Střední vrstva, která plní funkci tepelné izolace, je vyrobena z polyuretanové pěny. Naopak do vnitřní vrstvy se zvnějšku vkládá fólie nebo dilatační páska s paropropustnými vlastnostmi, která umožňuje difuzi vodní páry, ale zároveň chrání proti nepříznivým účinkům atmosférických srážek