Informationsplikt

INFORMATIONSPLIKT

1. Klausul för utbildningsdeltagare
I enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (Europeiska Unionens officiella tidning L 119 av 04.05.2016) informerar vi att:
1) din personuppgiftsansvariga är Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
2) dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att genomföra utbildningen på grundval av: artikel 6, stycke 1, punkt b – uppgifter som behövs för att genomföra ett avtal – den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016
3) dina personuppgifter lämnas ut endast till enheter som har behörighet att ta emot personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, enheter som behandlar personuppgifter och den personuppgiftsansvarigas samarbetspartners
4) dina personuppgifter kommer att lagras i 6 år
5) du har rätt att uppmana den personuppgiftsansvariga att ge dig tillgång till dina personuppgifter, att rätta, ta bort, överföra eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter
6) du har rätt att lämna in ett klagomål hos kontrollorganet,
7) personuppgifter lämnas in frivilligt, men om du vägrar lämna ut dina personuppgifter kan det visa sig att vara omöjligt att delta i utbildningen

2. Klausul för Yawal SA:s kunder

I enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (Europeiska Unionens officiella tidning L 119 av 04.05.2016) informerar vi att:
1) din personuppgiftsansvariga är Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
2) dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att genomföra utbildningen på grundval av: artikel 6, stycke 1, punkt b – uppgifter som behövs för att genomföra ett avtal – den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016
3) dina personuppgifter lämnas ut endast till enheter som har behörighet att ta emot personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, enheter som är delaktiga i att genomföra avtalet, enheter som behandlar personuppgifter, försäkringsbolag, Polens statliga skuldregister BIG SA
4) dina personuppgifter kommer att lagras i 6 år från den dag de slutade behandlas inom ramen för avtalet
5) du har rätt att uppmana den personuppgiftsansvariga att ge dig tillgång till dina personuppgifter, att rätta, ta bort, överföra eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter
6) du har rätt att lämna in ett klagomål hos kontrollorganet,
7) personuppgifter lämnas in frivilligt, men om du vägrar lämna ut dina personuppgifter, kan detta leda till att avtalet inte tecknas och att produktleveransen uteblir

3. Klausul för samarbetspartners / underentreprenörer och leverantörer

I enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (Europeiska Unionens officiella tidning L 119 av 04.05.2016) informerar vi att:
1) din personuppgiftsansvariga är Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
2) dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att genomföra utbildningen på grundval av: artikel 6, stycke 1, punkt b – uppgifter som behövs för att genomföra ett avtal – den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016
3) dina personuppgifter lämnas ut endast till enheter som har behörighet att ta emot personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och enheter som behandlar personuppgifter
4) dina personuppgifter kommer att lagras i 6 år
5) du har rätt att uppmana den personuppgiftsansvariga att ge dig tillgång till dina personuppgifter, att rätta, ta bort, överföra eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter
6) du har rätt att lämna in ett klagomål hos kontrollorganet,
7) personuppgifter lämnas in frivilligt, men om du vägrar lämna ut dina personuppgifter, kan detta leda till att avtalet inte tecknas

4. Klausul för marknadsföring

I enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (Europeiska Unionens officiella tidning L 119 av 04.05.2016) informerar vi att:
1) din personuppgiftsansvariga är Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
2) dina personuppgifter kommer att behandlas på grundval av:
Artikel 6 stycke 1 punkt a –personens samtycke (nyhetsbrevprenumeration) och
Artikel 6 stycke 1 punkt f –den personuppgiftsansvarigas eller tredje partens rättsligt berättigade intresse - den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016
3) Den personuppgiftsansvarigas eller tredje partens rättsligt berättigade intresse är direkt marknadsföring
3) dina personuppgifter lämnas ut endast till enheter som har behörighet att ta emot personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och enheter som behandlar personuppgifter
4) dina personuppgifter kommer att lagras tills du återkallar ditt samtycke eller motsätter dig att de behandlas
5) du har rätt att uppmana den personuppgiftsansvariga att ge dig tillgång till dina personuppgifter, att rätta, ta bort eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter, motsätta sig att uppgifterna behandlas, överföra uppgifterna och återkalla sitt samtycke
6) du har rätt att lämna in ett klagomål hos kontrollorganet
7) personuppgifter lämnas in frivilligt, men om du vägrar lämna ut dina personuppgifter kan detta leda till att du inte förses med marknadsföringsinformation

5. Klausul för kontaktförmulär

I enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (Europeiska Unionens officiella tidning L 119 av 04.05.2016) informerar vi att:
1) din personuppgiftsansvariga är Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
2) dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att genomföra utbildningen på grundval av: Artikel 6 stycke 1 punkt f i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 inom ramen för den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse
3) dina personuppgifter lämnas ut endast till enheter som har behörighet att ta emot personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och enheter som behandlar personuppgifter
4) dina personuppgifter kommer att lagras i 6 år
5) du har rätt att uppmana den personuppgiftsansvariga att ge dig tillgång till dina personuppgifter, att rätta, ta bort, överföra eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter
6) du har rätt att lämna in ett klagomål hos kontrollorganet,
7) personuppgifter lämnas in frivilligt, men om du vägrar lämna ut dina personuppgifter kan detta leda till att din förfrågan inte tas emot

6. Informationsklausul för sökanden

I enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (Europeiska Unionens officiella tidning L 119 av 04.05.2016) informerar vi att:
1) din personuppgiftsansvariga är Yawal S.A. med säte i Herby, ul. Lubliniecka 36
2) dina personuppgifter kommer att behandlas i samband med denna och framtida rekryteringsprocesser – på grundval av artikel 6, stycke 1, punkt a i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 och den polska arbetslagen av den 26 juni 1974.
3) dina personuppgifter lämnas ut endast till enheter som har behörighet att ta emot personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, enheter som medverkar vid rekryteringsprocessen och enheter som behandlar personuppgifter
4) dina personuppgifter kommer att lagras så länge som denna eller framtida rekryteringsprocess varar, under förutsättning att du lämnat ditt samtycke,
5) du har rätt att uppmana den personuppgiftsansvariga att ge dig tillgång till dina personuppgifter, att rätta, ta bort eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter, motsätta sig att uppgifterna behandlas, överföra uppgifterna och närsomhelst återkalla sitt samtycke,
6) du har rätt att lämna in ett klagomål hos kontrollorganet,
7) personuppgifter lämnas in frivilligt, men om du vägrar lämna ut dina personuppgifter, kommer din ansökan inte att tas hänsyn till i rekryteringsprocessen

 

Partnerzy