Kariera

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest YAWAL S.A., z siedzibą w Herbach,
  Lubliniecka 36, 42-284 Herby, KRS: 0000049053, NIP: 573-010-60-96, kontakt mailowy pod adresem: iod@m3mcom.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Paweł Markiewicz kontakt mailowy pod adresem e-mailowym: iod@m3mcom.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w szczególności zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 4. Dane Osobowe, co do których wyrażono zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie w innych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu. Przedmiotowa zgoda może zostać przez Pana/Panią odwołana w dowolnym czasie.
 5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem, że Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z obsługa procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich – poza strefę UE/EOG, ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, tj. przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji i nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych w przypadku wyrażenia zgody w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach lub do momentu cofnięcia zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 3 w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mail iod@m3mcom.pl, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwo innych danych jest dobrowolne, , a ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu udział w ww. procesie.
 12. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Lider zespołu technologicznego

Miejsce pracy: Herby (powiat lubliniecki)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Koordynowanie pracy zespołu technologicznego.
 • Optymalizacja zadań oraz wsparcie i współpraca z wydziałami produkcyjnymi i okołoprodukcyjnymi.
 • Współudział w analizie i modernizacji całokształtu procesów produkcji, optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich i maszynowych.
 • Aktywny udział we wdrażaniu nowych procesów i działań doskonalących.
 • Prowadzenie przydzielonych projektów, rozwiązywanie złożonych problemów okołoprodukcyjnych.
 • Odpowiedzialność za podstawowe szkolenia pracowników i rozwój ich kompetencji.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań oraz kreowanie strategii rozwoju technologii produkcji.

Jeśli:

 • Przepracowałeś co najmniej dwa lata na podobnym stanowisku.
 • Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu małym zespołem pracowników.
 • Mile widziane jeśli posiadasz znajomość procesów lakierowania proszkowego i/lub obróbki mechanicznej.
 • Posiadasz znajomość narzędzi do rozwiązywania problemów produkcyjnych.
 • Bardzo dobrze posługujesz się pakietem MS Office, w szczególności Excel.
 • Posiadasz doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP (mile widziane IFS).
 • Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności organizacji pracy własnej oraz motywowania podległego zespołu.
 • Posiadasz umiejętność myślenia analitycznego i podejmowania decyzji.
 • Cechuję Cię kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność.
 • Jesteś nastawiony na komunikacje, współpracę i poszukiwanie rozwiązań.

TO CZEKAMY WŁAŚŃIE NA CIEBIE!

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju oraz doskonalenia swoich kompetencji przy ciekawych projektach.
 • Pracę w zgranym zespole specjalistów w swojej dziedzinie.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
 • Atrakcyjny system premiowy.
 • Dodatkową, prywatną opiekę zdrowotną
 • Korzystne warunki ubezpieczenia grupowego.
 • Dofinansowanie do karty MultiSport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Stażysta w dziale HR

Miejsce pracy: Herby (powiat lubliniecki)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Współudział w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na stanowiska fizyczne
 • Wsparcie w przygotowywaniu dokumentów HR
 • Budowanie bazy kandydatów do pracy i kontakt z potencjalnymi pracownikami
 • Współudział w organizacji szkoleń dla pracowników

Jeśli:

 • Jesteś absolwentem lub studentem ostatniego roku studiów o kierunku ZZS, psychologia lub pokrewne
 • Dobrze posługujesz się pakietem MS Office
 • Mile widziane jeśli znasz język angielski na poziomie komunikatywnym
 • Jesteś zaangażowany i sumienny w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Twoją mocną stroną są wysoce rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Posiadasz umiejętność szybkiego uczenia się oraz poszukiwania skutecznych rozwiązań
 • Jesteś komunikatywny, kreatywny i proaktywnie podchodzisz do powierzonych Ci zadań
 • Cenisz sobie pracę zespołową, ale potrafisz również pracować samodzielnie

TO CZEKAMY WŁAŚŃIE NA CIEBIE!

Oferujemy:

 • Płatny staż
 • Możliwość zdobycia cennych doświadczeń w dziale personalnym
 • Wsparcie opiekuna przez okres trwania stażu
 • Uczestniczenie w ciekawych projektach
 • Pracę w zaangażowanym i dynamicznym zespole

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Specjalista ds. planowania produkcji

Miejsce pracy: Herby (powiat lubliniecki)

Twoje codzienne zadania:

 • Prowadzenie porównań i analiz niezbędnych do prawidłowego sformułowania planów produkcyjnych
 • Planowanie produkcji zgodnie z zapotrzebowaniem klienta oraz dostępną mocą produkcyjną
 • Monitorowanie realizacji planów produkcyjnych oraz raportowanie wyników
 • Kontrola i optymalizacja stanów magazynowych
 • Utrzymywanie zapasów materiałów na uzgodnionym poziomie
 • Współpraca z innymi działami w firmie w celu zaplanowania i realizacji procesu produkcyjnego
 • Konfiguracja systemu ERP oraz jego rozwój

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie lub wyższe techniczne, mile widziani studenci ostatnich lat studiów zaocznych
 • Znajomość procesów produkcyjnych lub wiedza z zakresu planowania produkcji będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office w szczególności Excel
 • Znajomość systemów ERP, w szczególności IFS- mile widziane
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy i umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność i skrupulatność
 • Nastawienie na rozwój osobisty i zdobywanie nowej wiedzy
 • Doskonałe zdolności analityczne i komunikacyjne

Oferujemy Ci:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ambitne zadania i możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym otoczeniu
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową, prywatną opiekę zdrowotną
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Specjalista ds. marketingu

Miejsce pracy: Herby (powiat lubliniecki)

Jesteś marketingowcem z krwi i kości? Posmakowałeś już pracy w marketingu i masz udokumentowane doświadczenie? Zależy Ci na pracy w innowacyjnej firmie w gronie profesjonalistów? It’s a match! Szukamy kreatywnych, zmotywowanych osób do naszego zespołu! Daj nam się poznać i wyślij nam swoje CV!

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Współtworzenie i realizacja strategii marketingowej zgodnie z założonym budżetem
 • Opracowywanie i nadzór nad przygotowaniem materiałów marketingowych i ich dystrybucją
 • Monitorowanie i analizowanie potrzeb klientów, trendów rynkowych i działań konkurencji
 • Prowadzenie działań komunikacyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Współpraca z zewnętrznymi wykonawcami i dostawcami, w tym z agencjami reklamowymi, marketingowymi oraz mediami,
 • Współpraca z innymi działami firmy w celu zwiększenia efektywności marketingowej
 • Dbanie o jakość realizowanych zadań

Jeśli:

 • Przepracowałeś co najmniej dwa lata na podobnym stanowisku
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobrze posługujesz się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi
 • Posiadasz umiejętność myślenia analitycznego
 • Cechuję Cię otwartość, kreatywność i samodzielność
 • Posiadasz doskonałe zdolności komunikacyjne, interpersonalne i organizacyjne
 • Bardzo dobrze posługujesz się pakietem MS Office
 • Potrafisz posługiwać się w języku angielskim na poziomie swobodnej komunikacji

TO CZEKAMY WŁAŚŃIE NA CIEBIE!

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju oraz doskonalenia swoich kompetencji przy ciekawych projektach
 • Pracę w zgranym zespole specjalistów w swojej dziedzinie
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową, prywatną opiekę zdrowotną
 • Korzystne warunki ubezpieczenia grupowego 
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
  .

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Doradca Techniczny Kraje Bałtyckie

Miejsce pracy: Liwa, kraje bałtyckie  (praca zdalna)

Zadania:

 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Doradztwo techniczne
 • Sporządzanie wycen i kosztorysów stolarki aluminiowej
 • Obsługa i bezpośrednie wsparcie klientów eksportowych
 • Prowadzenie szkoleń technicznych u Klientów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – warunek konieczny
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży aluminiowej- warunek konieczny
 • Bardzo dobra znajomość programów do kalkulacji stolarki aluminiowej
 • Umiejętność obsługi programu AutoCad oraz znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość języka angielskiego i litewskiego lub polskiego na poziomie swobodnej komunikacji
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • Pracę zdalną w trybie Home Office
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę B2B
 • Niezbędne narzędzia pracy: samochód, komputer, telefon komórkowy
 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz przyjazną atmosferę
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Specjalista ds. jakości

Miejsce pracy: Herby (powiat lubliniecki)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Podejmowanie działań doskonalących w celu zapewnienia jakości produkowanych wyrobów
 • Opracowywanie dokumentacji oraz procedur w obszarze jakości
 • Inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz doskonalących procesy w Spółce
 • Prowadzenie audytów jakościowych w wyznaczonych obszarach Spółki
 • Kontrola parametrów technicznych materiałów i wyrobów na wszystkich etapach produkcji
 • Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
 • Analiza i rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych
 • Rejestracja i wyjaśnianie przyczyn reklamacji ilościowych oraz jakościowych klientów
 • Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń w zakresie jakości i samokontroli stanowiskowej
 • Wsparcie wydziałów produkcyjnych w zakresie jakości

Wymagania:

 • Jesteś gotowy podjąć pracę w systemie 2-zmianowym
 • Posiadasz wykształcenie wyższe o kierunku związanym z jakością lub pokrewne
 • Posiadasz min. 3 letnie doświadczenie w obszarze jakości w firmie produkcyjnej
 • Potrafisz posługiwać się program MS Office
 • Znasz rysunek techniczny oraz obsługę przyrządów pomiarowych
 • Posiadasz praktyczną znajomość narzędzi jakości 5Why, Ishikawa, FMEA, SPC, 8D
 • Jesteś dokładny (-a), precyzyjny (-a) i systematyczny (-a) oraz potrafisz pracować w zespole
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane jeśli posiadasz uprawnienia audytora wewnętrznego potwierdzone certyfikatem akredytowanej jednostki do przeprowadzania audytów wewnętrznych wg normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ambitne zadania i możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym otoczeniu
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową, prywatną opiekę zdrowotną
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Młodszy specjalista ds. IT

Miejsce pracy: Herby (powiat lubliniecki)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Administrowanie środowiskiem serwerowym Windows/Linux
 • Administrowanie domeną Active Directory
 • Administrowanie systemem Office 365
 • Zarządzanie systemami backupów
 • Zarządzanie środowiskiem wirtualizacji
 • Przeprowadzanie konfiguracji sieciowych
 • Diagnostyka i usuwanie problemów w działaniu infrastruktury, komputerów użytkowników, monitoringu oraz reagowanie na zdarzenia
 • Automatyzowanie rutynowych procesów i zadań

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub w trakcie nauki
 • Znajomość zagadnień sieciowych
 • Znajomość działania środowiska domenowego oraz Office 365
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu serwerami z rodziny Microsoft, Linux
 • Umiejętność przedstawienia informacji technicznych w sposób zrozumiały dla innych pracowników
 • Samodzielność, nastawienie na realizację celów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową opiekę zdrowotną
 • Korzystne warunki ubezpieczenia grupowegoDofinansowanie do karty Multisport.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Specjalista ds. systemów ERP

Miejsce pracy: Herby (pow. lubliniecki)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Sporządzanie dokumentacji technicznej systemów ERP / WMS / MES
 • Konfigurowanie oraz personalizowanie systemu ERP
 • Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek systemów ERP / WMS / MES
 • Tworzenie raportów w systemie ERP wykorzystując bazę danych Oracle
 • Wsparcie merytoryczne użytkowników z zakresu działania systemów ERP / WMS / MES

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku informatycznym lub pokrewnym
 • Znajomość działania systemów ERP (najlepiej IFS), WMS, MES
 • Znajomość bazy Oracle oraz języka SQL i PL/SQL
 • Dobra znajomość procesów zachodzących w obszarach dystrybucji, produkcji i finansów
 • Umiejętność przedstawienia informacji technicznych w sposób zrozumiały dla innych pracowników
 • Samodzielność, nastawienie na realizację celów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy i konsekwencja w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową opiekę zdrowotną
 • Korzystne warunki ubezpieczenia grupowego
 • Dofinansowanie do karty Multisport.
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej przyszłych* rekrutacji

Manager Regionalny Węgry

Miejsce pracy: Węgry 

Zadania:

 • Aktywne poszukiwanie nowych klientów na rynku węgierskim
 • Doradztwo techniczne, pomoc w projektowaniu, ofertowanie oraz sprzedaż systemów aluminiowych
 • Bieżąca realizacja planów sprzedaży w obsługiwanym regionie
 • Bieżąca analiza rynku i konkurencji oraz reagowanie na zmiany
 • Prowadzenie negocjacji handlowych w zakresie posiadanych uprawnień
 • Udział w targach branżowych
 • Współpraca z Dyrektorem Handlowym ds. Eksportu

Wymagania:

 • Biegła znajomość języka węgierskiego w mowie i piśmie-warunek konieczny
 • Znajomość języka angielskiego i/lub polskiego na poziomie komunikatywnym- warunek konieczny
 • Doświadczenie w projektowaniu lub doradztwie technicznym na rynku systemów aluminiowych- warunek konieczny
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowisku na rynku systemów aluminiowychWykształcenie wyższe techniczne
 • Dyspozycyjność związana z częstymi wyjazdami służbowymi
 • Prawo jazdy kat. B
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywanie relacji biznesowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, inicjatywa, kreatywność

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy B2B
 • Bardzo atrakcyjny system premiowy uzależniony od wyników sprzedaży, pozyskania nowych klientów
 • Ambitne zadania i możliwość rozwoju zawodowego
 • Niezbędne narzędzia pracy: samochód, komputer, telefon
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym otoczeniu

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Doradca Techniczny Węgry

Miejsce pracy: Węgry (praca zdalna)

Zadania:

 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Doradztwo techniczne
 • Sporządzanie wycen i kosztorysów stolarki aluminiowej
 • Obsługa i bezpośrednie wsparcie klientów eksportowych
 • Prowadzenie szkoleń technicznych u Klientów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – warunek konieczny
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży aluminiowej- warunek konieczny
 • Bardzo dobra znajomość programów do kalkulacji stolarki aluminiowej
 • Umiejętność obsługi programu AutoCad oraz znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość języka angielskiego i węgierskiego lub polskiego na poziomie swobodnej komunikacji- warunek konieczny
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • Pracę zdalną w trybie Home Office
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę B2B
 • Niezbędne narzędzia pracy: samochód, komputer, telefon komórkowy
 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz przyjazną atmosferę
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Manager Regionalny (Czechy)

Miejsce pracy: Herby (pow. lubliniecki)

Zadania:  

 • Aktywne poszukiwanie nowych klientów.
 • Doradztwo techniczne, pomoc w projektowaniu, oferowaniu i sprzedaży systemów aluminiowych;
 • Realizacja planów sprzedaży w regionie;
 • Ciągła analiza rynku i konkurencji oraz reagowanie na zmiany;
 • Prowadzenie negocjacji biznesowych;

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka czeskiego (umiejętność porozumiewania się w formie pisemnej i ustnej) - warunek konieczny;
 • Znajomość języka angielskiego i/lub polskiego na poziomie komunikatywnym;- warunek konieczny
 • Doświadczenie w projektowaniu lub doradztwie technicznym na rynku systemów aluminiowych- warunek konieczny
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowisku na rynku systemów aluminiowych
 • Znajomość programu CAD (AutoCAD) lub LiczOkno;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Gotowość do częstych podróży służbowych;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych;
 • Analityczne myślenie, samodzielność, inicjatywa, kreatywność;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy B2B;
 • Bardzo atrakcyjny system premiowy związany z wynikami sprzedaży i pozyskiwaniem nowych klientów;
 • Ambitne zadania i rozwój zawodowy;
 • Niezbędne narzędzia pracy: samochód, komputer, telefon;
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym zespole;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Konstruktor – Doradca Techniczny (Yawal USA)

Miejsce pracy: Herby i/lub praca zdalna

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Sporządzanie wycen i kosztorysów stolarki aluminiowej,
 • Obsługa klientów krajowych i eksportowych,
 • Doradztwo techniczne.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2- warunek konieczny
 • Mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży aluminiowej
 • Znajomość programu LiczOkno,
 • Umiejętność obsługi AutoCad,
 • Kreatywność i innowacyjność,
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.,

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej w trybie home office
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Atrakcyjny system premiowy,
 • Dodatkową opiekę zdrowotną,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Informacje o rekrutacji

Zastanawiasz się, jaka praca będzie dla Ciebie najlepsza?

Jeśli właśnie kończysz naukę, jesteś absolwentem, doświadczonym profesjonalistą lub po prostu chcesz mieć ciekawą pracę, rozwijać swoje umiejętności w międzynarodowym środowisku i cieszyć się przyjazną atmosferą, dołącz do nas! Nasza firma to miejsce dla Ciebie!

Wyślij swoje CV na adres e-mail: praca@yawal.com 

Benefity 

 

 

PROCES REKRUTACJI

Krok 1

Ocena nadesłanych dokumentów aplikacyjnych

W pierwszym etapie procesu rekrutacji weryfikujemy nadesłane dokumenty aplikacyjne pod kątem zgodności z naszymi oczekiwaniami wobec kandydatów na dane stanowisko pracy. Oceniamy kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe kandydatów.

Krok 2

Wywiad telefoniczny

Na tym etapie kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Zadzwonimy do Ciebie jeśli Twoje kwalifikacje i doświadczenie spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o pracę. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej będziemy chcieli  dowiedzieć się  więcej na temat Twoich potrzeb zawodowych, kompetencji, doświadczenia, dostępności oraz  oczekiwań finansowych.

Krok 3

Spotkanie rekrutacyjne

Po rozmowie telefonicznej wybranych kandydatów zaprosimy na spotkanie do nas. W zależności od Twojej dostępności oraz charakteru stanowiska zaproponujemy rozmowę online lub spotkanie bezpośrednie w siedzibie firmy. W rozmowie rekrutacyjnej weźmie udział rekruter z zespołu HR oraz Twój przyszły przełożony. W trakcie spotkania rekrutacyjnego będziemy chcieli poznać Cię bliżej – porozmawiamy między innymi o Twojej motywacji do pracy, o tym co wiesz o naszej firmie, o Twoich dotychczasowych doświadczeniach, projektach, które realizowałeś/-aś, i  oczekiwaniach wobec nowego miejsca pracy.

W zależności od specyfiki stanowiska, na które będziesz aplikował, zadamy klika pytań technicznych, poprosimy o rozwiązanie testu wiedzy lub analitycznego myślenia bądź też będziemy chcieli porozmawiać z Tobą w języku obcym.

Obok kompetencji bardzo ważna jest dla nas postawa kandydata, dlatego też w trakcie spotkania rekrutacyjnego będziemy chcieli ocenić wartości, którymi kierujesz się w sferze zawodowej.

Krok 4

Decyzja

Po spotkaniach rekrutacyjnych podejmujemy decyzję w sprawie wyboru kandydata i udzielimy informacji zwrotnej wszystkim uczestnikom spotkań. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów dotyczących warunków zatrudnienia i dopełnienia niezbędnych formalności.

Krok 5

Witamy w zespole

Zależy nam na tym, aby Grupa Yawal była najlepszym miejscem pracy i rozwoju, dlatego też troszczymy się o stabilność zatrudnienia, przyjazną i bezpieczną atmosferę pracy.  

Działamy zespołowo i chcemy, abyś szybko zaadoptował/-a się w nowym miejscu pracy. W ramach programu adaptacyjnego  wyznaczymy Ci opiekuna, który pomoże poznać naszą organizacje oraz sprawnie wdrożyć Cię na nowym stanowisku pracy.

 

Partnerzy