Tillbaka

Rökluckor

YAWALS RÖKAVLEDNINGSSYSTEM MED ESCO STÄLLDON

I syfte att förhindra negativ rökpåverkan vid brand används ventilationssystem som kan skapa zoner som är fria från rök. I sådana fall kan man använda sig av Yawals rökluckor. Rökluckor tillverkas av Yawals takfönsterprofiler. Drivning och styrning sköts av avancerade och testade ställdon som är certifierade enligt normen EN 12101-2.

Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• möjlighet att använda ställdon försedda med kedja eller stång, armställdon, pneumatiskt drivna eller eldrivna ställdon,
• möjlighet att använda enstaka ställdon eller sykronisera dem i ett tandem,
• ökad brandsäkerhet och enklare brandsläckning tack vare bättre synlighet och minskad temperatur i takzonen,
• flera olika praktiska lösningar,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR

Maximala mått på takfönsterbåge 1400 x 2300 mm
Maximal öppningsvinkel på röklucka 90˚
Luftgenomsläpplighet klass 3 enl. PN-EN 12207
Vattentäthet; lutningsvinkel 3˚, 45˚, 75˚ E1500 enl. PN-EN 12208
Motstånd mot vindlast klass C3/B3 enl. PN-EN 12210
Fönsterbågens vikt do 160 kg
Utflödeskoefficienter inklusive utflödet av sidvind
   

 

Samarbetspartners