Tillbaka

Systemet L 50

Ett modernt system bestående av aluminiumprofiler som möjliggör projektering och tillverkning av skjutbara glaselement till balkonger och loggior (L 50B) och skjutbara element till skiljeväggar (L 50S).

De glasade skiljeväggarna är brandsäkra och klassificerade som brandhärdiga. Systemet L 50 består av 1-kammarprofiler av aluminium utan bruten köldbrygga. Dörrblad skjuts med hjälp av specialanpassade vagnar. Dörrkarmen möjliggör användning av dubbla eller tredubbla skenor. Detta system har tekniskt godkännande.

Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• ökad användningssäkerhet och komfort,
• reducerar genomträngning av buller utifrån,
• väderskydd,
• möjlighet att tillämpa olika typer av fyllningar,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR

Ljudisoleringen Ljudisoleringen ökar fönstrens isoleringsparametrar med 22 dB enl. PN-87/B-02151/03
Brandteknisk klass brandhärdig
Synlig höjd/bredd nedre karmprofil 37 mm
horisontellt blad 77,4 mm
vertikalt blad 96 mm
Byggdjup Karmprofil 77,4 mm
Bladprofil 50 mm - med två skenory
89,5 mm - med tre skenor
Glasningslistens höjd 20 mm
Glasrutans tjocklek   4÷18 mm
     

 

Systemet L 50 - Referensobjekt

Samarbetspartners