Tillbaka

Systemet DP 180

DP 180 är ett system avsett för att utföra utvändiga fönster och dörrar med lyft- och skjutfunktion. Systemet DP 180 är en modern lösning som baseras på aluminiumprofiler med brutna köldbryggor.

Systemet DP 180 reducerar värmeförluster vilket bidrar till minskade driftkostnader. Produkten kan användas både i bostadsbyggnader och offentliga byggnader.

Ett dörrblad kan vara upp till 3300 mm brett och högt och väga upp till 440 kg. Dagens arkitektur kännetecknas av stora glaspartier. Glaspartier som monteras med aluminiumprofiler ger en känsla av lätthet. På så sätt kan man skapa en barriär som är genomskinlig men samtidigt ger skydd mot kyla, vind, regn och solljus.

Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• utmärkt värmeisolering - U = från 1,1 W/m K, f
• fyllningstjocklek upp till 62 mm,
• möjlighet att utföra mycket stora dörrmodeller med ett dörrblad som väger upp till 440 kg,
• möjlighet att uföra en helglasad 90˚ vinkel,
• möjlighet att utföra dörr med nedsänkt tröskel - eliminering av arkitektoniska hinder,
• väldigt goda parametrar för vattentäthet och luftgenomsläpplighet,
• möjlighet att montera en automatisk dörröppnings- och stängningsmekanism,
• möjlighet att använda beslag med mikroventilation,
• fyllning kan monteras utifrån,
• möjlighet att foga glasrutor,
• rörlig hörnstolpe,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR

Profilbredd Dörrkarm: 180 mm, Dörrblad: 81 mm
Fyllningstjocklek 18÷62 mm
Tätningar EPDM, TPE
Dörrbladets vikt max. 440 kg
Dörrbladets höjd max. 3300 mm
Dörrbladets bredd max. 3300 mm
Luftgenomsläpplighet klass 4 enl. PN-EN 12207
Vattentäthet klass E1350 enl. PN-EN 12208
Värmekoefficienter Uw från 0,8 W/m2K, Uf från 1,1 W/m2K
Motstånd mot vindlast klass C3 enl. PN-EN 12210
   

 

Systemet DP 180 - Referensobjekt

Samarbetspartners