Tillbaka

Systemet DP 150T

Med hjälp av systemet DP 150T kan man tillverka lyft- och skjutdörrar.

Systemets aluminiumprofiler är utformade för att säkerställa mycket goda värmeisoleringsparametrar. Systemet DP 150T möjliggör tillverkning av konstruktioner som är upp till 3300 mm höga och dörrblad som väger upp till 400 kg.  Tack vare lyft-och skjutbeslag kan man använda stora och tunga dörrblad utan några problem. Denna typ av dörrar används ofta som utvändiga dörrar, utgångsdörrar till terrasser eller dörrar i vinterträdgårdar.

Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• möjlighet att utföra mycket stora glaspartier,
• möjlighet att använda olika typer av fyllning,
• möjlighet att tillverka konstruktioner med flera skenor,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR

Luftgenomsläpplighet klass 4 enl. PN-EN 12207
Vattentäthet klass 9A enl. PN-EN 12208
Värmegenomgångskoefficient Uf = från 1,2 W/m2K
Motstånd mot vindlast C3 enl. PN-EN 12210
Ljudisolering Rw = do 42 dB enl. PN-EN ISO 140-3
   

SYSTEMETS EGENSKAPER

Synlig höjd/bredd
nedre karmprofil 44 mm
övre karmprofil 22 mm
bladprofil 103,5 mm
Byggdjup karmprofil 150 mm/234 mm
bladprofil 66 mm
Glasningslistens höjd 22 mm
Glastjocklek 8÷50 mm
     

Systemet DP 150T - Referensobjekt

Samarbetspartners