Tillbaka

Systemet TM 77HI

Systemet TM 77 HI är en säker och innovativ lösning som säkerställer utmärkta parametrar för värme- och ljudisolering, vind- och vattenskydd och säkerhet.

Genom att använda distansprofiler mellan aluminiumprofilerna har man lyckats uppnå utmärkta värmeisoleringsparametrar. Värmeisoleringen säkerställs av systemanpassade värmeisolerande kammare och fyllningselement med höga värmeisoleringsparametrar.

Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• möjlighet att reducera värmekostnader,
• möjlighet att tillverka stora konstruktioner som kan inredas på ett modernt sätt,
• kompatibilitet med flera beslagnings- och styrningselement,
• möjlighet att tillämpa moderna konstruktionslösningar i flera olika former och uppsättningar,
• möjlighet att uppnå ett utmärkt värde på värmegenomgångskoefficienten, Uf=0,8 - 1,5 W/m2K tack vare unika lösningar inom värmeisolering,
• möjlighet att utföra en balkongdörr med låg tröskel,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR

  TM 77 HI fönster TM 77 HI dörr
Luftgenomsläpplighet klass 4 enl. PN 12207 klass 4 enl. PN 12207
Vattentäthet E1650 enl. PN-EN 12208 E900 enl. PN-EN 12208
Värmegenomgångskoefficient Uf = 0,8÷1,4 W/m2K
enl. PN-EN ISO 10077-2
Uf = 0,9÷1,5 W/m2K
enl. PN-EN ISO 10077-2
Ljudisolering 39-48 dB enl. PN-EN ISO 140-3 36-45 dB enl. PN-EN ISO 140-3
Inbrottsmotstånd RC2, RC3, RC4 RC2, RC3
     

SYSTEMETS EGENSKAPER

Fönsterdjup Karmprofil 77 mm
Bladprofil 86,4 mm
Dörrdjup Karmprofil 77 mm
Bladprofil 77 mm
Fönsterglasets tjocklek
Karmprofil
19÷61 mm
Bladprofil
28÷67 mm
   

 

Förbundna system

Systemet TM 77HI - Referensobjekt

Samarbetspartners