Tillbaka

Systemet TM 74HI

Systemet är avsett för att tillverka fönster, dörrar och skyltfönster med höga värmeisoleringsparametrar i bostadsbyggnader, offentliga byggnader och industrianläggningar.

I detta system används värmeisolatorer av glasfiberförstärkt polyamid och utrymmet mellan dessa är fyllt med polyuretanskum. Med hjälp av detta system kan man skapa stora konstruktioner tack vare de in- och utvändiga förstärkta profilerna.

Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• optimering av driftkostnader tack vare profilernas värmeisolerande egenskaper,
• möjlighet att tillämpa moderna fönsterlösningar i olika former,
• möjlighet att bocka profiler,
• möjlighet att installera fönster i fasadsystem,
• möjlighet att skapa konstruktioner med valfri vinkel,
• möjlighet att använda olika breda profiler så att man kan välja mellan flera olika moderna beslagningar, individuellt anpassade handtag och ledstänger,
• de tillämpade profilbredderna möjliggör användning av dolda gångjärn och fjärrstyrda lås,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR

  TM 74HI fönster
TM 74HI dörr
 Przepuszczalność powietrza klass 4 enl. PN 1026 klass 4 enl. PN 1026
 Wodoszczelność E 1050 enl. PN-EN 1027 E 900 enl. PN-EN 1027
 Współczynnik przenikania ciepła Uf = från 1,0 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2 Uf = från 1,2 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2
 Izolacyjność akustyczna Rw = 31÷44 dB enl. PN-EN ISO 10140-3
Rw = 28÷42 dB enl. PN-EN 10140-3
 Odporność na włamanie RC2, RC3 RC2, RC3
     

SYSTEMETS EGENSKAPER

Fönsterdjup Karmprofil 74 mm
Bågprofil 83,4 mm
Dörrdjup Karmprofil 74 mm
Bågprofil 74 mm
Fönsterglasets tjocklek
Karmprofil
16÷58 mm
Bågprofil
25÷66 mm
   

Förbundna system

Systemet TM 74HI - Referensobjekt

Samarbetspartners