Tillbaka

Systemet FA 50N HL/VL

Dessa system är en stilistisk variant på systemet FA 50N.

De används för att skapa lätta glaspartier försedda med pelare och balkar. Tack vare aluminiumprofilerna som ingår i systemet syns inte de vertikala och horisontella gränslinjerna på fasaden. Fixeringselementen som är vinkelräta mot dem framhävs med en dekorationslist.

Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• möjlighet att tillverka estetiskt tilltalande konstruktioner,
• mycket god vattentäthet och motstånd mot vindlast,
• framhävning av horisontella och vertikala gränslinjer,
• möjlighet att använda utåtgående vridfönster som inte påverkar fasadens utseende,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR

Luftgenomsläpplighet klass AE 1500 enl. PN-EN 13830
Vattentäthet klass RE 1800 enl. PN-EN 13830
Värmegenomgångskoefficient Uf = från 0,65 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2
Motstånd mot vindlast 2400 Pa enl. PN-EN 13830
Ljudisolering Rw = 53 dB enl. PN-EN ISO 10140-3
Slagseghet klass I5, E5 enl. PN-EN 13830
Invändig synlig bredd 50 mm
Utvändig synlig bredd 50 mm
Glasning mekaniskt glasmontage bakom den invändiga glasrutan
Glasrutans tjocklek 6÷62 mm

Öppningsbara element:

- utåtgående vridfönster/parallellt öppningsbara fönster (FA 50N SW),
- inåtgående fönster (FA 50N INV)
   

 

Systemet FA 50N HL/VL - Referensobjekt

Samarbetspartners