Tillbaka

Systemet PBI 50N

Systemet används för att tillverka invändiga och utvändiga skiljeväggar och konstruktioner som inte kräver värmeisolering som t.ex.: svängdörrar, serveringsluckor, icke-bärande mellanväggar, skyltfönster, bås.

Profilen är 50 mm djup och är därmed en av de bästa profilerna i sin kategori. I systemet tillämpas teknologiska lösningar från det tidigare ”varma” systemet PI 50N där man använder gångjärn med skåror. I båda dessa system används samma tillbehör och beslagningar. Eftersom systemen har slagits ihop kan man utföra konstruktioner snabbare och undvika tillverkningsfel.

Ladda ner broschyr Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• möjlighet att utföra röktäta konstruktioner,
• möjlighet att utföra svängdörrar och serveringsluckor,
• möjlighet att bågformade konstruktioner,
• möjlighet att utföra väggar med valfri vinkel,
• eftersom det finns många olika profiler har man möjlighet att utföra väldigt konstruktioner (däribland förstärkta vertikala spröjsar),
• möjlighet att utföra inåt-och utåtgående dörrar, helglasdörrar, en- och tvåbladsdörrar,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR

Luftgenomsläpplighet klass 2 enl. PN-EN 1227
Öppningskraft klass 2 enl. PN-EN 12046-2:2001
Mekanisk hållfasthet klass 5 enl. PN-EN 12400:2004
Röktäthet klass Sa, Sm enl. PN-EN 1634-3
Ljudisolering R≤ 38 dB enl. PN-EN ISO 10140-3
Tekniskt godkännande AT-15-6924/2016
   

SYSTEMETS EGENSKAPER

 

Fönsterdjup

Glasningslistens höjd Glasrutans tjocklek
 (mm) PO* PS*    
Fönster
50 57 20/22 6÷43
Serveringslucka 50   21,8/45,5 20  4÷6,4
Dörr bestående av fönsterprofiler 50  57 20/22   4÷43 
Svängdörr
50  50  20/22 4÷34 
Standarddörr 50 50  20/22   4÷34
Skjutdörr 50  50 20/22   6÷34
Vikdörr 50  57  20/22   6÷43 

PO* - Karmprofil / PS* - Bågprofil

Förbundna system

Systemet PBI 50N - Referensobjekt

Samarbetspartners