Tillbaka

Systemet PBI 40E

Systemet används för att tillverka invändiga och utvändiga skiljeväggar och konstruktioner som inte kräver värmeisolering som t.ex.: svängdörrar, serveringsluckor, icke-bärande mellanväggar, skyltfönster, bås.

Systemet PBI 40E är avsett för att användas som invändiga mellanväddar i bostadsbyggnader, offentliga byggnader och industrianläggningar. Dörrar och väggar som ingår i systemet PBI 40E kan även användas som utvändiga mellanväggar då det inte finns några väsentliga krav på värmeisolering och då statistiska beräkningar även har gjorts med hänsyn till vindlastens påverkan.

Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• möjlighet att utföra röktäta konstruktioner,
• kostnadseffektiv konstruktion som är både estetisk och praktisk,
• möjlighet att bågformade konstruktioner,
• möjlighet att utföra väggar med valfri vinkel,
• möjlighet att använda samma beslag och tillbehör som vid systemen PBI 50N och PI 50N,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR

Öppningskraft klass 2 enl. PN-EN 12217
Mekanisk hållfasthet klass 5 enl. PN-EN 12400:2004
Röktäthet klass Sa, S200 enl. PN-EN 1634-3
Ljudisolering Rw ≤ 37 dB enl. PN-ENI SO 10140-3
Tekniskt godkännande AT-15-6924/2016
   

SYSTEMETS EGENSKAPER

  Fönsterdjup Glasrutans tjocklek
  Karmprofil Bågprofil  
Fönster 40 mm 40 mm 4÷24 mm
Dörr bestående av fönsterprofiler 40 mm 40 mm 4÷24 mm
Standarddörr 40 mm 40 mm 4÷24 mm
Skjutdörr 40 mm 40 mm 4÷24 mm
Vikdörr 40 mm 40 mm 4÷24 mm
       

Förbundna system

Systemet PBI 40E - Referensobjekt

Samarbetspartners