Tillbaka

Systemet PBI 50 GLASS

PBI 50 Glass profilsystem utan värmeisolering är avsett för att bygga lätta väggar och inre skiljeväggar med höga funktionella och estetiska krav.

Det är perfekt för att skapa både fasta väggar och dörrblad helt i glas. Byggprodukter som tillverkas baserat på systemet PBI 50 Glass är avsedda för användning i bostäder, offentliga och industriella byggnader som inre skiljeväggar.

Dörrar och väggar som ingår i systemet YAWAL® PBI 50 Glass kan också användas som yttre skiljeväggar, med endast i de fall där det inte ställs några krav på värmeisolering, vattentäthet och luftgenomsläpplighet. Påverkan av vindlaster orsakade av vindtryck och sug enligt PN-77/B-02011 ska i så fall beaktas vid statiska beräkningar.

SYSTEMETS FÖRDELAR

  • inga tvärposter som delar upp glaset,
  • enkel konstruktion vid prefabricering,
  • möjlighet att använda olika konturprofiler,
  • max konstruktionshöjd upp till 3,1 m,
  • systemet är anpassat till beslag från CDA,
  • enkel montering,
  • möjlighet att installera genomskinliga fyllningar med en tjocklek av minst 12 mm,
  • möjlighet att kombinera med andra Yawal-system.

TEKNISKA PARAMETRAR

 slagtålighet (30 kg) klass 2 (60J) enligt PN-EN 949-2000
 motstånd mot statisk vridning klass 2 (250N) enligt PN-EN 948-2000
 motstånd vid belastning i bladplanet klass 2 (600N) enligt PN-EN 947-2000
 mekanisk hållfasthet klass 2 enligt PN-EN 949, 948, 947-2000
 stöttålighet klass 2 enligt PB LK-078/8/04-2010
 motstånd vid upprepad öppning och stängning klass 6 enligt PN-EN 1191:2013-06
   

Systemet PBI 50 GLASS - Referensobjekt

Samarbetspartners