Tillbaka

Systemet TM 62HI

TM 62 HI är ett aluminiumsystem avsett för att tillverka fönster och dörrar som kräver värmeisolering I mellanrummet mellan glasrutor och profiler finns speciella element som bidrar till ökad isolering.

Systemet uppfyller de höga kraven avseende byggnader med hög persontrafik och bostadsbyggnader. Tack vare 3-kammarprofilen och isoleringsmaterialet (polyuretan) mellan de brutna köldbryggorna kan man uppnå ett lågt värde på värmegenomgångskoefficienten.

Ladda ner broschyr Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• 20-40% högre värmeparametrar än vid systemet TM 62,
• energibesparingar som bidrar till minskade värmekostnader,
• möjlighet att använda osynliga gångjärn och beslag som finns dolda i skåran,
• möjlighet att utföra fönster, dörrar och skyltfönster med förhöjt inbrottsmotstånd,
• möjlighet att bocka profiler,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 62 HI fönster

Luftgenomsläpplighet klass 4 enl. PN-EN 1026
Vattentäthet E1050 enl. PN-EN 1027
Ljudisolering Rw ≤ 42 dB enl. PN-EN ISO 10140-3
Värmegenomgångskoefficient ≥ 1,3 W/(m2K) enl. PN-EN ISO 10077-2
Inbrottsmotstånd RC2, RC3 enl. PN- EN 1628
   

PARAMETRY TECHNICZNE - TM 62 HI dörr

Luftgenomsläpplighet klass 2 enl. PN-EN 1026
Vattentäthet 3A enl. PN-EN 1027
Ljudisolering Rw ≤ 44 dB enl. PN-EN ISO 10140-3
Värmegenomgångskoefficient ≥ 1,3 W/(m2K) enl. PN-EN ISO 10077-2
Inbrottsmotstånd RC2, RC3 enl. PN- EN 1628
   

Förbundna system

Systemet TM 62HI - Referensobjekt

Samarbetspartners