Tillbaka

Systemet FA 50N

Systemet möjliggör projektering och tillverkning av lätta glaspartier försedda med pelare och balkar.

Systemet FA 50N klassas som en av marknadens bästa glaspartier med avseende på värme-och ljudisolering vattentäthet och motstånd mot vindlast. Då systemet är rikt på olika lösningar kan man utan problem designa fasader med valfri form och färg. Produkten har testats i det europeiska forskningsinstitutet.

Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• möjlighet att tillverka konstruktioner i olika former och storlekar enligt arkitekturprojekt,
• överensstämmelse med gällande normer beträffande vatten-, värme-, och brandisolering,
• flera utseendealternativ för glaspartier tack vare många olika täcklister,
• möjlighet att bocka profiler,
• möjlighet att skapa många varianter med olika parametrar,
• möjlighet att använda solceller,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TEKNISKA PARAMETRAR

Luftgenomsläpplighet klass AE 1500 enl. PN-EN 13830
Vattentäthet klass RE 1800 enl. PN-EN 13830
Värmegenomgångskoefficient
Uf = från 1,2 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2
Motstånd mot vindlast
2400 Pa enl. PN-EN 13830
Ljudisolering Rw = 53 dB enl. PN-EN ISO 140-3
Slagseghet klass I5, E5 enl. PN-EN 13830
Inbrottsmotstånd RC2, RC3, RC4 enl. PN-EN 1627
Invändig synlig bredd 50 mm
Utvändig synlig bredd
50 mm
Glasning fixering med tryck- och täcklister
Glasrutans tjocklek 6÷62 mm

Öppningsbara element:

- utåtgående vridfönster/parallelt öppningsbara fönster FA 50N SW
- inåtgående fönster (FA 50N INV)
- inåtgående fönster i följande system TM 62/TM 62HI ,TM 74HI, TM 77HI
- dörr TM 62/74/77, 77 PRESTIGE, DP 100/150T/180/PI 50
+ automatisk dörr
   

 

Förbundna system

Systemet FA 50N - Referensobjekt

Samarbetspartners