Tillbaka

Integrerat fasadsystem FA 50N A

Yawals offert har utökats med en ny produkt - integrerat fasadsystem FA 50N A.

Lösningen bygger på det välkända och mycket populära grundläggande fasadystemet FA 50N. Dess struktur möjliggör projektering och utförande av lätta glaspartier som är försedda med pelare och balkar och fästs vid byggnadens bärande trä- eller stålkonstruktion. På så sätt kan man skapa ett hållbart, tätt och attraktivt ytterskikt som täcker konstruktionens inre delar.

SYSTEMETS FÖRDELAR

• kan användas som fasadväggar,
• brett utbud på tryck- och tätlister,
• möjlighet att tillverka ett halvstrukturerat skikt,
• utmärkt värmeisolering: 0,6 W/m2K för HI-fasader och 0,8 W/m K för halvstrukturerade fasader,
• mycket god täthet,
• flera olika glasningslösningar,
• samma profil för pelare och balk,
• kan förenas med andra system från Yawal,
• samma tillbehör som vid grundsystemet FA 50N,
• pofiler tillverkas av Yawal S.A.,
• enkelt montage.

TEKNISKA PARAMETRAR

  Profilbredd 50 mm
  Glasningsmått 6-62 mm
  Värmeisolering Uf från 0,6 W/m2K
   

 

SYSTEMETS EGENSKAPER

Vårt nyaste system är avsett för att tillverka glasfasader för sådana byggnader som: banker, hotell, myndighetsbyggnader, kontorsbyggnader, idrottshallar osv. Man skapar ett glasskikt som släpper in tillräckligt mycket ljus i byggnaden, får den att sticka ut från mängden och skyddar den mot väderpåverkan.

Dessutom kan man valfritt forma byggnadens geometri och färgsättning med hjälp av flera olika täck- och trycklister. Det finns möjlighet att utföra en halvstrukturerad fasad så att man kan skapa en enhetlig och slät yta. Detta system är ett perfekt verktyg för moderna och obegränsade arkitekturlösningar.

Samarbetspartners