Tillbaka

Systemet TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90 EI är avsett för att tillverka flera olika skiljeväggar med brandmotstånd EI 120.

Detta system är kompatibelt med systemet TM 75 EI. Systemet TM 90 EI har tekniskt godkännande.  Maximala mått på brandväggar som kan tillverkas med hjälp av detta system är - höjd:4000 mm; bredd: 5240 mm.

Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• materialen är klassificerade som brandhärdiga,
• värmeisolering,
• möjlighet att använda fyllningar som är upp till 100 mm tjocka,
• möjlighet att utföra invändiga väggar utan brandmotstånd enligt det tekniska godkännandet,
• möjlighet att montera in dörr YAWAL TM 75 EI.

TEKNISKA PARAMETRAR

Brandklassificering EI 120 enl. PN-EN 13501-2
Luftinfiltration klass 4 enl. PN-EN 12153
Vattentäthet klass R7 enl. PN-EN 12155
Brandklassificering EI 120 enl. PN-EN 13501-2+A1
Vindtäthet klass C1 enl. PN-EN 12210
Ljudisolering R≤ 43 dB enl. PN-EN ISO 10140-3
Värmegenomgångskoefficient U≥ 2,4 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2
Korrosionskategori C1 - C4 enl. PN-EN ISO 12944-2
Slagseghet hos invändig vägg IVb enl. ETAG nr 003
Vertikal avvikelse hos vägg 10°
   

SYSTEMETS EGENSKAPER

Minimal bredd på inåtgående fönsterkonstruktion som syns utvändigt Karmprofil
68,2 mm
Byggdjup Karmprofil 88,8÷120 mm
Glasningslistens höjd  28 mm
Tjocklek på fyllning/glasning till 100 mm
     

 

Systemet TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120 - Referensobjekt

Samarbetspartners