Tillbaka

Systemet TM 75EI

Systemet är avsett för att tillverka brandväggar och dörrar med brandteknisk klass från EI 30 upp till EI 60 som användas som utvändiga och invändiga skiljeväggar.

Systemet möjliggör tillverkning av flera olika dörrar och väggar i många olika uppsättningar. Med hjälp av detta system kan man även utföra röktäta konstruktioner. De värmeisolerade profiler som ingår i systemet TM 75 EI består av två aluminiumdelar som är åtskilda med isoleringstejp. Profilisoleringen säkerställs av ett 32 mm brett tejp av glasfiberförstärkt polyamid. Profiler tillverkas i två olika varianter som skiljer sig från varandra med avseende på nivån på fyllning av profilkammarna med isolerings- och brandskyddsinlägg.

Ladda ner broschyr Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• systemet är klassificerat som röktätt inom klass Sm, Sa
• materialen är klassificerade som brandhärdiga,
• flera olika konstruktionslösningar: skiljeväggar, skyltfönster, en-och tvåbladsdörrar (kan utföras med överljus och sidoljus),
• många olika fyllningar med tjocklek från 8 till 50 mm.

TEKNISKA PARAMETRAR

Luftgenomsläpplighet klass 2 enl. PN-EN 12207
Vattentäthet klass 3A enl. PN-EN 12208
Brandklassificering klass EI 30, EI 60 enl. 13501-2+:2016,
PN-EN 13501-2:2016-07
Motstånd mot vindlast klass C1 enl. PN-EN 12210
Värmegenomgångskoefficient Uf = 2,1 W/(m2K) enl. PN-EN ISO 6946
Ljudisolering Rw = 30÷40 dB enl. PN-EN ISO 20140-3
Tekniskt godkännande AT-15-6830/2016
   

SYSTEMETS EGENSKAPER

    DÖRR FASTA FÖNSTER

Dörrdjup

Karmprofil 74,8 mm/82 mm
74,8 mm/82 mm
Bågprofil 74,8 mm/82 mm 74,8 mm/82 mm
Glasrutans tjocklek   8÷62 mm 8÷62 mm
       

Förbundna system

Systemet TM 75EI - Referensobjekt

Samarbetspartners