Tillbaka

Systemet FA 50N EI

Glaspartiet FA 50N EI utgör en stomme bestående av pelare och balkar tillverkade av aluminiumprofiler.  

Konstruktionen består av inmonterade brandglas eller isoleringspaneler.

Ladda ner broschyr Ladda ner broschyr

SYSTEMETS FÖRDELAR

• möjlighet att tillverka glaspartier med olika vinklar på ytan,
• överensstämmelse med höga brandskyddskrav
• möjlighet att förena detta system med brandsystemen Yawal TM 75EI, Yawal TM 62EI.

TEKNISKA PARAMETRAR

Luftgenomsläpplighet klass AE 1500 enl. PN-EN 12152
Vattentäthet klass RE 1800 enl. PN-EN 12154
Värmegenomgångskoefficient Uf = från 1,2 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2
Motstånd mot vindlast 2400 Pa enl. PN-EN 13116
Ljudisolering Rw (C, Ctr) ≤ 53 dB dB enl. PN-EN ISO 10140-3
Slagseghet klass I5, E5 enl. PN-EN 14019
Inbrottsmotstånd RC2, RC3, RC4 enl. PN-EN 1627
Invändig synlig bredd 50 mm
Utvändig synlig bredd 50 mm
Glasning Fixeras med tryck- och täcklister
Glasrutans tjocklek 10÷80 mm
Brandklassificering
klass EI30, EI60 enl. PN-90/B-02867
   

 

Systemet FA 50N EI - Referensobjekt

Samarbetspartners