Nyheter

09.10.2017

Yawal S.A. har tilldelats certifikatet Swedish Standard!

Förra torsdagen, den 28 september 2017, hölls en högtidlig gala i Katowice där man delade ut certifikat ”Swedish Standard” inom ramen för det svenska konsulatets program för främjande av polsk export.

Certifikatet ”Swedish Standard” som också tilldelades Yawal S.A. är särskilt viktigt för oss eftersom vi jobbar på att göra vårt företag mer synligt på europeiska marknader. I Sverige och övriga Skandinavien är loggan "Swedish standard” en välkänd kvalitetssymbol som kännetecknar företag som tillämpar de högsta lednings- och arbetssäkerhetsstandarder, tillhandahåller tjänster och varor av hög kvalitet och har hög betalnings- och affärsmoral.

För att få denna utmärkelse fick Yawal S.A. genomgå en certifieringsprocess som gick ut på att man utförde en extern kontroll för att ta reda på om vår verksamhet mötte alla krav som framgår av certifieringsvillkoren. Loggan ”Swedish Standard” delas ut av en jury som består av representater för det svenska konsulatet i Katowice, den tekniska högskolan i Katowice och vetenskaps- och teknologicentret ”Silesia” i Katowice.

Samarbetspartners