Nyheter

15.01.2018

TOMASZ ZADROGA ÄR MED I YAWAL S.A.:S STYRELSE

Från och med januari i år är Tomasz Zadroga vice-styrelseordförande på Yawal S.A. ett bolag som är en av Polens ledande leverantörer inom arkitektoniska profilsystem av aluminium. Han kommer att vara ansvarig för kundsamarbete, utveckling och nya projekt.

Anledningen till att Yawal S.A.:s har utökats med Tomasz Zadroga som har stor erfarenhet inom ledning och utveckling av bolag är att Yawal-gruppen växer sig allt större och utvecklas hela tiden. I dagsläget består styrelsen av följande ledamöter: Magdalena Jagiełło – styrelseordförande, Tomasz Zadroga – vice-styrelseordförande, Justyna Ryczko – styrelseledamot.

Tomasz Zadroga har mångårig erfarenhet inom ledarskap, framtagning av företagsstrategier, omstruktureringsprocesser, offentliggörande av bolag, ackvisition och företagsförvärv. I början av sin karriär jobbade han inom ekonomiavdelningar på bolag i ABB-gruppen, Stora Enso-gruppen (Papyrus), Adidas. 2006 gick han över till Inter-Cars där han var styrelseledamot och ekonomichef. Mellan 2008 och 2011 var han styrelseordförande på PGE Polska Grupa Energetyczna, Polens största elproducent och leverantör. 2012 började han sin anställning som styrelseledamot på företaget Polkomtel och mellan 2015 och 2017 var han styrelseledamot på Polkomtel Business Development och vice-styrelseordförande inom ZEPAK-gruppen.

Tomasz Zadroga är medlem i den prestigefyllda internationella föreningen ACCA och den polska affärsföreningen (pl. Polska Rada Biznesu). Han har även jobbat som vice-chef vid EURELECTRIC i Bryssel. Tomasz tog sin examen på ekonomi- och sociologiavdelningen vid universitetet i Łódź.

Samarbetspartners