Nyheter

05.12.2017

Spektakulära resultat från brandprov på Yawals ljusöppningarl!

Den senaste tiden har vår forsknings- och utvecklingsavdelning genomfört omfattande undersökningar för att kunna utöka vårt utbud med en ny brandskyddslösning.

Under den första etappen genomfördes ett brandprov på ett tak på en strukturerad fasad REI 15, REW 30. Undersökningen gav ett bra resultat. Yawal blev därmed landets enda tillverkare av arkiktektoniska aluminiumsystem som kan erbjuda denna typ av ljusöppning.

Därefter genomfördes ett brandprov på en ljusöppning REI 15, REW 30. Provet genomfördes på en glasruta som, till skillnad från vanliga brandsäkra glasrutor, inte innehåller gel. Lösningen är väldigt kostnadseffektiv eftersom denna typ av glasrutor är billigare än vanliga brandsäkra glasrutor. Brandprovet påvisade följande parametrar: REI 15 och REW 30, under de första 15 minuterna höll sig konstruktionens temperatur under 180o. Maximala mått på glasrutor i dessa ljusöppningar är: 2308 x 1228 mm.

Det andra provet gav också ett väldigt bra resultat. Yawal är nu en av de tre företagen på den polska marknaden som kan tillverka ljusöppningar med glasrutor utan gel.

Fram till 2017 kommer vi att förbättra ljusöppningens konstruktions bl.a. genom att vidga lutvinkeln från 0-15o till 0-80o. Vi kommer även ge våra kunder möjlighet att beställa ljusöppningar med tvärgående list. Dessutom behöver man inte längre använda plattstänger av stål i de stabiliserande elementen eller kyla ned konstruktionen med inlägg 550.0712.0.

Samarbetspartners