Kataloger

Vad har Yawals profiler för katalognummer och var kan jag hitta dem?

Ett katalognummer består av tre siffergrupper avskilda med punkter:

XX.YYYYY.Z

Den första gruppen (två siffror) betecknar systemets nummer, den andra gruppen (fem siffror) hänvisar till profilgruppens nummer och den karaktäristiska storheten, den tredje gruppen (en siffra eller en siffra med en bokstav) betecknar profilens färg.
Katalognummer anges i prislistan och katalogerna som finns i Kundpanelen.

 Systemet Systembeteckning XX
 PBI 50N  01
 PBI 40E  03
 PBI 84 OFFICE  84
 PI 50N  02
 TM 62  04
 TM 62HI  24
 TM 74HI  08
 TM 77HI  18
 TM 77HI Prestige  38
 TM 102HI  07
 L 50  11
 DP 100  10
 DP 180  12
 TM 75EI  06
 TM 62EI  64
 FA 50N  50
 BA PV  61
 YSP  51
 ECLIPSE 33  83
 NANO  87
 YAWALBOND  70
Grupper Beteckning (profilgrupp och karaktäristisk storhet) YYYYY
fönsterkarmar  11yyy
fönsterbågar  21yyy
dörrkarm  14yyy
dörrblad  24yyy
spröjs  31yyy
glasningslist  51yyy
Inbrottssäker glasningslist  52yyy
tilläggsprofiler  8yyyy
Färg Beteckning (färgprofil) Z
 obearbetade profiler  0
standardfärger  3 lub 4
specialfärger  9A
specialfärger  9B
specialfärger  9C
trä  7
standardanodisering  1
specialanodisering  2
 målning med rostskyddsgrundfärg  C4
Fråga vår expert

Samarbetspartners