Aluminium

Varför aluminium?

 

I dagens värld vittnar vi om ett ständigt ökande energibehov som leder till avsevärda klimatändringar. Det är just därför vi måste hitta innovativa och miljövänliga lösningar. Ett bra botemedel för dessa problem kan vara aluminium, ett helt återvinningsbart material som säkerställer ekologiska energilösningar såsom lättare mer energisnåla fordon, element till vindkraftverk och - kanske det viktigaste - energieffektiva byggnader.

I många år har aluminium förknippats med kommersiella byggnader och betraktats som ”kall” metall som med tanke på polskt väder inte lämpar sig för bostadsbyggnader. I takt med den teknologiska utvecklingen har detta visat sig vara en myt. Numera vet vi att aluminium är perfekt för moderna och energieffektiva fönster och dörr till våra hem som är en lönsam lösning. Det viktigaste med aluminiumbeslag är att de är energisnåla och hållbara. Tack vare profilernas komplexa konstruktion och det breda utbudet på olika typer av fyllningar kan man bibehålla rätt värmeisoleringsparametrar och minska värmeförluster. Detta är särskilt viktigt vid passivhus och energieffektiva hus.

I stadslandskapet dyker det upp allt fler hus som består av stora glasytor som släpper in mer ljus och öppnar upp rummen mot omgivningen. Här kommer aluminium in i bilden! Det kombinerar nämligen två, skenbart motsägelsefulla, egenskaper: legeringens plasticitet (som är ett resultat av produktionsprocessen) och styvhet som är nödvändig hos ett konstruktionselement. Den första möjliggör tillverkning av smala profiler i otypiska former som smalar av fönster och samtidigt förstorar fönsterrutans yta. Styvheten hos aluminium möjliggör projektering av helglasade konstruktioner utan extra förstärkningselement. Aluminium ger större konstruktionsmöjligheter tack vare aluminiumbeslag som är lättare i jämförelse med trä och PVC. Därför är det betydligt enklare att använda fönsterbågar och dörrar av aluminium.

En annan anledning till att aluminium överträffar PVC och trä är att det är mindre mottagligt mot ofördelaktiga väderförhållanden. I jämförelse med PVC-element är fönster-och dörrprofiler av aluminium mer beständiga mot missfärgningar orsakade av solstrålning. De kräver inte lika mycket underhåll som trä som behöver målas med några års mellanrum. Därför kan deras energieffektivitetsparametrar bibehållas på högsta nivå.

Aluminiumfönster och dörrar innebär större trygghet i många avseenden. De är eldfasta och kan förhindra fortsatt eldspridning. I systemet används speciella inbrottssäkra fönsterrutor som kan skydda dig mot potentiella inkräktare.

Vi använder av oss de nyaste teknologierna och kan därmed designa fönsterramar av aluminium anpassade till varje arkitekturstil. Välanpassade färger och lack med olika strukturer ger obegränsade färgmöjligheter. Numera är det mycket trendigt att förse enfamiljshus med träliknande skikt som efterliknar naturliga träfärger så att fönster utseendemässigt påminner om trä och ändå är lätta och hållbara.

 

  Aluminum Trä ALU/Trä PCV
Obegränsade färg- och strukturmöjligheter x      
Beständighet mot negativ väderpåverkan x      
Mycket god ljudisolering x x x  
Eldfasthet x x x  
Täthet x x x x
Hållbar kvalitet x x x  
Långsiktigt stabila mått x x x  
Behöver inte underhållas ofta x     x
Möjlighet att glasa stora ytor x      
Mycket god värmeisolering x x x x
Beständighet mot skador x x x x
Möjlighet att skapa ovanliga former x x    
Miljövänliga lösningar x x x  

 

Färgkarta

PULVERLACK
Alla produkter baserade på Yawals system kan utföras i valfria RAL-färger, i matt eller satängliknande variant. Här kommer några exempel på standardfärger. Alla andra färgvarianter (däribland strukturvarianter, metalliska nyanser, pärlemorskimrande varianter eller betongliknande varianter) finns i färgkartan.

TRÄLIKNANDE FÄRGER
Här kommer några exempel på standardfärger. Andra färger finns på färgkartan.

ANODISERING
Här kommer några exempel på standardfärger. Andra färger finns på färgkartan.

Färgerna är ungefärliga - vill du få en färgkarta får du gärna kontakta en av våra säljare.

Fråga vår expert

Samarbetspartners