För montörer

Montage

Vad går flerskiktsmontage ut på?

Att välja energieffektiva fönster är inte det enda man ska tänka på. Du som vill att dina nya fönster ska uppfylla sin uppgift att sänka värme- och luftkonditioneringskostnader bör se till att de monteras på rätt sätt. Genom att utföra ett korrekt montage förhindrar man att isolerings- och konstruktionsmaterialet överfuktas.

Den största nackdelen med traditionella montagemetoder för fönster och dörrar är att det uppstår köldbryggor som orsakar värmeförluster och att det finns en stor risk för att fuktskador bildas på skarven mellan vägg och fönster. För att undvika dessa problem kan man tillämpa flerskiktsmontage.

För att säkerställa ett tätt montage bör fönstret inte fästas i väggen utan i själva isoleringsskiktet. Denna teknik tillämpas hos två- och treskiktsväggar. Vid flerskiktsmontage bör man kontrollera att konstruktionsstommen som fönstret vilar på är rätt uppbyggd. Den består mestadels av metallelement som skruvas fast vid väggen under fönsterhålet och som ofta benämns som huvudstöd eller bärkonsoler och sidostöd. Avståndet mellan stöd och fönsterhörn och pelare ska vara ca. 15 cm och ankare ska sitta högst 70 cm ifrån varandra.  Bärkonsoler fästs innanför fönsterhålet eller på väggens utsida, medan sidostöd placeras ovanför och vid sidan om fönsterhålet. Konsoler sätts ihop med fönsterprofilen med hjälp av rätt skruvar.

Information om vilken ankartyp och montagemetod som ska användas framgår av montageplanen som ingår i projekthandlingarna. Där anges även fönstrets vikt, hur mycket fönstret ska sticka utanför väggen och vilket material väggen är gjord av. Auktoriserade montörer inom programmet Oknaaluminiowe.pl använder endast material från välbeprövade företag bl.a. Fischers ankare och fästen.

Vid flerskiktsmontage använder man sig av tre isoleringsskikt. Det yttersta skiktet består av en ånggenomsläpplig folie eller fogband som möjliggör diffusion av vattenånga och samtidigt skyddar mot nederbörd. Det centrala, värmeisolerande, skiktet består av polyuretanskum och det innersta skiktet utförs av tejp eller ångtät folie som förhindrar att fukten inifrån byggnaden tränger igenom i det värmeisolerande skiktet.

SCHEMA FÖR FLERSKIKTSMONTAGE AV FÖNSTER TM 102HI

Hur kan man undvika köldbryggor vid fönsterbänkar?

För att på rätt sätt utföra varmt montage på väggens utsida eller på en treskiktsvägg kan man använda sig av speciella isolatorer som finns i katalogen Varma fönsterbänkar. Eftersom de tillverkas av extruderad polystyren kan man montera konstruktioner med en jämnt fördelad belastning upp till 200 kg/lm.

Hur ska man montera fönster med förhöjd ljudisolering?

Ljudisoleringsparametrarna påverkas i hög grad av fönsterrutans ljudisolering. Montagemetoden är dock också viktig. Ljudisoleringsparametrarna hos montagespalternas tät är en av faktorerna som påverkar fönstrets ljudisolering. För att säkerställa maximala isoleringsparametrar hos fönster kan man använda mineralullstätning vid montage. Alternativt kan man använda montageskum. Om man klipper av skum får man dock ofta räkna med negativa konsekvenser. Därför kan man istället använda folie vid fönster som kräver hög ljudisolering.

Kan man montera fönster i element av gasbetong?

Varje gång man monterar fönster bör man ta hänsyn till tillhörande tekniskt underlag framtagen av en behörig person. Underlaget bör innehålla en grafisk montageplan baserad på säkerhetsberäkningar avseende förbindelsen mellan fönster och vägg. Med hjälp av ett sådant underlag kan man välja rätt fästelement anpassade efter förväntade belastningar och väggmaterial. Om man använder sig av gasbetong är det mycket svårare (i jämförelse med andra material) att skapa hållbara förbindelser med hjälp av fästelement. Därför borde man vara extra försiktig när man väljer fästelement och räknar ut maximalavståndet i montageplanen.

 

Vilka avvikelser är tillåtna vid montage?

Tillåtna vertikala och horisontella avvikelser avseende fönsterplacering i ett hål vid elementlängd upp till 3,0 m uppgår till 1,5 mm.
Vid element som är över 3,0 m långa kan man räkna ut en proportionell avvikelse som dock inte får överstiga 3 mm.

Källa: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB, część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 - Montaż okien i drzwi balkonowych. (sv. Tekniska krav vid utförande och kontroll av byggarbeten ITB, del B - Finisharbeten, häfte 6 - Montage av balkongfönster och dörrar.)

 

Vilka toleranser gäller vid utförande av fönster- och dörrhål?

Avvikelser från den nominella håldimensionen bör inte överstiga:
- vid hål upp till 3 m utan färdiga karmytor  +/- 12 mm,
- vid hål från 3 till 6 m utan färdiga karmytor +/- 16 mm,
- vid hål upp till  3 m med färdiga karmytor +/- 10 mm,
- vid hål från 3 till 6 m med färdiga karmytor +/- 12mm,

Källa: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB, część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 - Montaż okien i drzwi balkonowych. (sv. Tekniska krav vid utförande och kontroll av byggarbeten ITB, del B - Finisharbeten, häfte 6 - Montage av balkongfönster och dörrar.)

Uppfyller montage av fönster och dörrar med systemdetaljer från katalogen Yawal TM 74 på sid. 08.D.001 – 08.D.006 kraven som gäller vid s.k. varmt montage?

Fönsterbeslagen som beskrivs i YAWAL VADEMECUM TM 74 på sid. 08.D.001, 08.D.002, 08.D.003 (nummer 08/2012) uppfyller alla krav som gäller vid s.k. varmt montage.

Det bör understrykas att man behöver uppfylla följande villkor för att tillämpa metoden på rätt sätt:

1) Vid Varmt montage som även kallas för flerskiktsmontage förses värmeisoleringsskiktet med invändigt fuktskydd och utvändigt väderskydd. De presenterade lösningarna visar exempel på korrekt invändig användning av ångspärrande tejp och rätt tillämpning av ånggenomsläpplig isolering på membranens utsida.

2) Kontinuerlig värmeisolering mellan väggens värmeskikt och fönstrets isoleringsskikt. Ritningarna visar fönster som är placerade så att de brutna köldbryggorna i fönsterkarmen ligger i samma plan som väggens värmeskikt och värmeisoleringen som installeras vid fönstermontage eliminerar köldbryggor.

3) Korrekt mekaniskt montage av fönsterkonstruktioner. Med hjälp av dessa specialfästen kan man montera fönster på rätt sätt vilket möjliggör överföring av alla krafter som påverkar fönster medan det används. Detta är givetvis bara ett exempel och kan inte ses som universell lösning. Varje gång man monterar fönster bör man ta hänsyn på förankringsplanen framtagen av en behörig designer.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att exempellösningen på montage av beslag som presenteras på ritningarna i artikeln YAWAL VADEMECUM TM 74 uppfyller alla krav som gäller vid s.k. varmt montage.

 

Kan man montera brandskyddskonstruktioner av typ Yawal TM 75EI i värmeisoleringsskiktet (utanpå väggens utsida)?

Montageförutsättningar för konstruktioner som tillhör systemet Yawal TM 75EI beskrivs i det tekniska godkännandet ITB AT-15-6830/2013 (punkt 2 - avsett ändamål, omfattning och villkor för användning) och på ritningarna som ingår i det tekniska godkännandet. Enligt ritn. 68 i det ovannämnda tekniska godkännandet kan brandskyddskonstruktioner som tillhör systemet YAWAL TM 75EI monteras i värmeisoleringsskikt av mineralull med en tjocklek på minst 80 kg/m3.

 

Hur ska man förbinda fönster med vägg? Vad ska man tänka på vid materialval? Var ska man placera ångspärr och ånggenomsläpplig isolering?

Förutom att överföra alla krafter som betingas av konstruktionens tyngd, klimatlaster och nyttiga laster som påverkar fönstret bör förbindelser mellan fönster/dörr och byggnadens konstruktionen bestå av tre skikt:

1. Yttre ångspärr som förhindrar att ångan tränger in i värmeisoleringsskiktet i spalten mellan den monterade konstruktionen och väggen. Som yttre ångspärr använder man oftast självklistrande ångtät folie.

2. Värmeisoleringsskikt av poluretanskum eller mineralull som samtidigt fungerar som ljudisolering.

3. Yttre fuktisolering som samtidigt förhindrar luftgenomträngning in i byggnaden. Den bästa lösningen är isoleringsmattor av ånggenomsläpplig folie eller expanderande hydrofoba band.

Tumregeln angående ånggenomsläpplighet hos fönbindelser mellan fönster/dörr och vägg som utförts på rätt sätt lyder: tätare på insidan än på utsidan.

Fråga vår expert

Samarbetspartners