DECLARAȚII ȘI CERTIFICATE

Ce acţiuni trebuie să întreprindă compania pentru a obţine un certificat antiincendiu?

În conformitate cu regulamentul ministrului infrastructurii, evaluarea conformității ușilor antiincendiu și setului de produse pentru execuția pereților antiincendiu interni și externi pe baza sistemelor YAWAL se realizează de către producător folosind următoarele sisteme de evaluare a conformității:
- sistemul 1 - în cazul ușilor deschise împotriva incendiilor și/sau a ferestrelor tehnice etanșe la fum și rezistente la foc,
- sistem 1 - în cazul ușilor glisante antiincendiu,
- sistemul 3 - în cazul ușilor glisante de aplicație generală (fără rezistență declarată la foc) și a unui set de produse pentru realizarea pereților interiori și exteriori.

SISTEMUL 1
În cazul sistemului 1 de evaluare a conformității, producătorul poate introduce produsul pe piață dacă organismul de certificare acreditat emite un certificat de conformitate a produsului pe baza: a) sarcinilor fabricantului:
- controlul producției în fabrică,
- teste complementare ale produselor finite (eșantioane) prelevate în fabrică de către fabricant în conformitate cu programul de testare stabilit,
b) sarcinilor unități acreditate:
- testarea inițială de tip,
- inspecția inițială a unității de producție și controlul producției din fabrică.
- supravegherea continuă, evaluarea și aprobarea controlului producției în fabrică.
SISTEMUL 3
În cazul sistemului 3 de evaluare a conformității, producătorul poate introduce produsul pe piață pe baza:
- testării inițiale efectuate de un laborator acreditat,
- controlului producției în fabrică.

Un program detaliat de cercetare și domeniul de aplicare al documentaţiei necesare în procesul de obţinere a certificatelor de protecţie împotriva incendiilor sunt furnizate de către Consilierii Tehnici și Comerciali Regionali.

Pentru care produs se emite o declarație de conformitate?

Conform definiției cuprinse în legea privind produsele pentru construcții, declarația națională de conformitate este o declarație a constructorului care declară pe  răspunderea sa exclusivă că produsul pentru construcții este în conformitate cu Standardul Polonez de Produse sau Aprobarea Tehnică.

Declarația de conformitate este emisă de producător după efectuarea evaluării conformității produsului cu specificațiile tehnice corespunzătoare, utilizând sistemul de evaluare a conformității specificat în prezenta specificație sau indicat în regulamentul ministrului infrastructurii privind declararea conformității produselor de construcție și metoda de marcare a acestora cu o marcă de construcție.

Principiile emiterii declarației de conformitate sunt descrise în capitolele EVALUAREA CONFORMITĂȚII incluse în Aprobările Tehnice emise pentru sistemele YAWAL.

Sisteme care sunt evaluate pe baza Aprobărilor Tehnice emise: PBI 50N, PBI 40E, TM 75EI, TM 90EI, TM 62EI, PBI 84 OFFICE, YAWALBOND, construcții de acoperiș FA 50N.

Pe ce produs este emisă declarația de performanță?

În cazul în care un produs pentru construcții este acoperit de un standard armonizat sau o evaluare tehnică europeană (ETO) a fost eliberată pentru acesta, producătorul, atunci când introduce produsul pe piață, ar trebui să emită o declarație de performanță.

În prezent, sunt în vigoare următoarele standarde armonizate:

Numărul standardului PN-EN 14351-1+A2:2016-10
 Titlu Ferestre și uși - Standard de produs, performanță - Partea 1: Ferestre și uși exterioare
 Data publicaţiei 25.10.2016
 Organismul tehnic KT 169, Ferestre, Uși, Jaluzele și Fitinguri
 Introduce EN 14351-1:2006+A2:2016 [IDT]
 Înlocuiește PN-EN 14351-1+A1:2010
PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap1:2012
PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap2:2012
   
 Numărul standardului PN-EN 13830:2015-06
 Titlu Pereți cortină - Standard de produs
 Data publicaţiei 10.06.2015
 Organismul tehnic KT 169, Ferestre, Uși, Jaluzele și Fitinguri
 Introduce EN 13830:2015 [IDT]
 Înlocuiește PN-EN 13830:2005


Obligațiile legate de introducerea pe piață a produselor de construcție sunt reglementate de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 305/2011 din 9 martie 2011. Regulamentul privind produsele pentru construcții definește în mod clar obligațiile producătorului care, la pregătirea declarației de performanță, este responsabil pentru a se asigura că produsul îndeplinește caracteristicile de performanță declarate. Declarația de performanță trebuie făcută pentru ferestre și uși din profile cu separatoare termice (fără clasificare de incendiu) și construcții de fațadă.

Întreabă un expert

Parteneri