Program Oknaaluminiowe.pl

Co zrobić, aby uzyskać status Autoryzowanego Producenta programu Oknaaluminiowe.pl?

Status Autoryzowanego Producenta oknaaluminiowe.pl może uzyskać firma, która posiada Certyfikat Autoryzowanego Producenta Konstrukcji Aluminiowych w technologii Yawal oraz spełnia dodatkowe wymogi dotyczące udzielania podwyższonej gwarancji, podwyższonych standardów jakości, obsługi oraz znakowania produktów sprzedawanych w ramach programu oknaaluminiowe.pl.

Proces certyfikacji producentów składa się z następujących etapów:
1. wypełnienie ankiety i złożenie wniosku o autoryzację do właściwego Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Yawal S.A. Informacje zawarte we wniosku dotyczą:
a. danych kontaktowych firmy klienta,
b. posiadanego parku maszynowego,
c. posiadanej kadry technicznej,
d. posiadanego doświadczenia,
e. posiadanych atestów i certyfikatów.

2. Na podstawie wypełnionej ankiety podejmowana jest decyzja o przeprowadzeniu audytu u Klienta, podczas którego weryfikowana jest autentyczność danych podanych przez klienta w ankiecie. Ocenie podlega również wykonana i zamontowana konstrukcja wykonana w Systemie YAWAL. W trakcie weryfikacji Audytor wypełnia odpowiednie pola w ankiecie Klienta, potwierdzając tym samym funkcjonowanie określonego elementu.

3. Na podstawie wyniku audytu podejmowana jest decyzja o przyznaniu Certyfikatu Autoryzowanego Producenta Konstrukcji Aluminiowych w Technologii YAWAL.

4. Dodatkowo po spełnieniu stosownych standardów dotyczących udzielania wydłużonej gwarancji, jakości serwisu, jakości produkcji, znakowania produktów oraz po podpisaniu stosownej umowy podejmowana jest decyzja o przyznaniu Certyfikatu Autoryzowanego Producenta oknaaluminiowe.pl. Obydwa certyfikaty wydawane są na okres do 2 lat.

PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
Proces przedłużenia ważności certyfikatów polega na przeprowadzeniu uproszczonej procedury:
a. ocenie wykonanych realizacji,
b. ocenie poziomu zakupów,
c. przeprowadzeniu audytu wznawiającego.
Na podstawie powyższych informacji podejmowana jest decyzja o przedłużeniu ważności certyfikatu. Przedłużenie ważności zostaje odnotowane w protokole z audytu.

Zapytaj eksperta

Partnerzy