Dla monterów

MONTAŻ

Jak uniknąć mostków termicznych w obszarze parapetu okiennego?

Do prawidłowego montażu zarówno poza licem ściany do "ciepłego montażu", jak i ściany trójwarstwowej zalecamy stosowanie specjalnych izolatorów dostępnych w katalogu "ciepłe parapety". Izloatory wykonane są z polistyrenu ekstrudowanego, co zapewnia montaż konstrukcji o obciążeniu dopuszczalnym do 200 kg/mb równomiernie rozłożonego obciążenia.

Jak prawidłowo montować okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej?

Na izolacyjność akustyczną w znacznym stopniu wpływa izolacyjność akustyczna szyby, jednakże montaż ma równie duże znaczenie. Izolacyjność akustyczna uszczelnienia szczelin montażowych jest jednym z czynników wpływających na izolacyjność akustyczną okna. Dla zapewnienia maksymalnej izolacyjności okna zalecany jest montaż z uszczelnieniem wełną mineralną. Jako alternatywne rozwiązanie można stosować pianę montażową. Przy tego typu uszczelnieniach należy brać pod uwagę negatywny wpływ odcięcia pianki, który w przypadku wymaganych dużych izolacyjności akustycznych okna można wyeliminować, stosując folię.

Czy można montować okna do betonu komórkowego?

Każdy montaż okien powinien być wykonany na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.  Niezbędnym składnikiem takiej dokumentacji jest opracowanie planu montażu wykonanego w formie graficznej na podstawie obliczeń sprawdzających bezpieczeństwo połączenia okna ze scianą. Montaż okien na podstawie tak opracowanej dokumentacji ma na celu zapewnienie poprawnego doboru elementów mocujących w zależności od przewidywanych obciążeń oraz materiału, z którego wykonana jest ściana.  Beton komórkowy jest materiałem, w którym znacznie trudniej jest (w porównaniu z innymi materiałami) zapewnić trwałość połączenia wykonanego za pomocą dostępnych elementów złącznych. Dlatego wymaga on szczególnej uwagi przy doborze odpowiednich łączników i ich maksymalnego rozstawu w planie montażu.

Jakie są dopuszczalne odchyłki montażowe?

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m wynoszą 1,5 mm. Dla elementów o długości przekraczającej 3,0 m dopuszczalną odchyłkę można przyjąć z proporcji, nie powinna ona jednak przekraczać 3 mm.

Źródło: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB, część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 - Montaż okien i drzwi balkonowych.

Jakie są tolerancje wykonania otworu okiennego i drzwiowego?

Odchyłki od wymiaru nominalnego otworu nie powinny przekraczać:
- dla otworów do 3 m z nieprzygotowanym ościeżem +/- 12 mm,
- dla otworów od 3 do 6 m z nieprzygotowanym ościeżem +/- 16 mm,
- dla otworów do 3 m z gotowym ościeżem +/- 10 mm,
- dla otworów od 3 do 6 m z gotowym ościeżem +/- 12mm.

Źródło: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB, część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 - Montaż okien i drzwi balkonowych.

Czy montaż okien i drzwi zgodnie z systemowymi detalami z katalogu Yawal TM 74 ze stron 08.D.001 – 08.D.006 można określić jako „montaż ciepły”?

Sposób montażu ślusarki okiennej przedstawiony na łamach publikacji systemowej YAWAL VADEMECUM TM 74, strony 08.D.001, 08.D.002, 08.D.003 (edycja 08/2012) spełniają wszystkie warunki stawiane metodzie tzw. ""ciepłego montażu". Należy podkreślić, że na poprawność przytoczonej metody składa się kilka aspektów:

1) "Ciepły montaż" nazywany jest również "montażem warstwowym", a jego istotą jest stosowanie zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed wilgocią z wnętrza budynku oraz przed warunkami atmosferycznymi od strony zewnętrznej. Przedstawione rozwiązania ilustrują prawidłowe zastosowanie taśmy paroizolacyjnej od strony wewnętrznej oraz izolacji paroprzepuszczalnej od strony zewnętrznej przegrody.

2) Zachowanie ciągłości izolacji termicznej między ociepleniem ściany i warstwą izolacyjną okna. Przedmiotowe rysunki przedstawiają usytuowanie okien w taki sposób, aby przekładki termiczne futryn okiennych znajdowały się w płaszczyźnie ocieplenia ściany, a izolacja termiczna instalowana w trakcie montażu okien zapewniała wyeliminowanie mostków termicznych.

3) Poprawny montaż mechaniczny konstrukcji okiennych. Przedstawione łączniki systemowe pozwalają na prawidłowy montaż zapewniający bezpieczne przeniesienie wszystkich sił działających na okno w trakcie jego eksploatacji.

Oczywiście przedstawione rozwiązanie jest jedynie przykładem montażu i nie może być traktowane jako rozwiązanie uniwersalne.  Należy pamiętać, że za każdym razem montaż okna powinien być przeprowadzony na podstawie planu kotwienia opracowanego przez uprawnionego w tej dziedzinie projektanta.  Podsumowując, przykładowe rozwiązania montażu ślusarki przedstawione na rysunkach publikacji systemowej YAWAL VADEMECUM TM 74 wyczerpują wszystkie znamiona definicji tzw. ciepłego montażu.

Czy dopuszczalne jest montowanie konstrukcji przeciwpożarowych, wykonanych w systemie Yawal TM 75EI w warstwie ocieplenia (przed licem muru)?

Warunki montażu konstrukcji wykonanych w systemie Yawal TM 75EI określone są w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6830/2013 (punkt 2. - Przeznaczenie, Zakres i Warunki Stosowania) oraz na rysunkach stanowiących integralną część Aprobaty. Konstrukcje ogniochronne wykonane w systemie YAWAL TM 75EI można zgodnie z rys. 68 w/w Aprobaty mocować w warstwie ocieplenia wykonanej z wełny mineralnej o gęstości minimum 80 kg/m3.

Jak prawidłowo wykonać połączenie okna z murem? Gdzie ma być paroizolacja, a gdzie izolacja paroprzepuszczalna?

Prawidłowo wykonane połączenie okna lub drzwi z konstrukcją budynku, poza przeniesieniem wszystkich sił wynikających z ciężaru konstrukcji, obciążeń klimatycznych i użytkowych działających na okno, powinno składać się z trzech warstw:

1. Wewnętrznej warstwy paroizolacyjnej zapewniającej szczelność przed przenikaniem pary wodnej do warstw ocieplenia w szczelinie między zamontowaną konstrukcją a murem. Wykonuje się ją najczęściej z paroszczelnej folii lub samoprzylepnych taśm paroszczelnych.

2. Warstwy izolacji termicznej wykonanej z pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej spełniającej jednocześnie funkcję izolacji akustycznej.

3. Zewnętrznej izolacji przeciwwodnej zabezpieczającej jednocześnie przed przenikaniem powietrza do wnętrza budynku. Do tego celu najczęściej stosowanym materiałem są fartuchy izolacyjne wykonane z paroprzepuszczalnej folii lub hydrofobowych taśm rozprężnych.

Generalna zasada co do paroprzepuszczalności poprawnego połączenia konstrukcji okiennej lub drzwiowej z murem brzmi: szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz.

Zapytaj eksperta

Partnerzy