Powrót

Klapy oddymiające i okna napowietrzające

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE YAWAL 

W celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym wpływem dymu podczas pożaru stosuje się systemy wentylacyjne pozwalające na wytwarzanie stref wolnych od dymu. Można je wykonać poprzez montaż klap oddyKlapy oddymiające wykonuje się z profili do konstruowania okna dachowego Yawal. Jako elementy napędu i sterowania w zabudowie używa się specjalistycznych, przebadanych i certyfikowanych siłowników zgodnie z normą EN 12101-2. miających YAWAL. 

Pobierz ulotkę

Zalety systemu

• możliwość stosowania siłowników łańcuchowych, trzpieniowych, ramieniowych, o napędzie pneumatycznym i elektrycznym,
• możliwość stosowania pojedynczych siłowników oraz w układzie zsynchronizowanym - tandem,
• zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i ułatwienie przeprowadzenia akcji gaśniczej przez straż pożarną dzięki zwiększeniu widoczności oraz obniżeniu temperatury w strefie przydachowej,
• różnorodność i wysoka funkcjonalność zastosowanych rozwiązań,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Parametry techniczne

 Wymiary maksymalne skrzydła okna dachowego 1500 x 2500 mm
 Maksymalny kąt otwarcia okna oddymiającego 90˚
 Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
 Wodoszczelność; kąt nachylenia 3˚, 45˚, 75˚ E1650 wg PN-EN 12208
 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C4/B4 wg PN-EN 12210
 Ciężar skrzydła do 160 kg
 Współczynniki wypływu uwzględniające wypływ wiatru bocznego