Powrót

System PBI 50 GLASS

System profili bez izolacji termicznej PBI 50 Glass przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian i przegród wewnętrznych o wysokich właściwościach użytkowych i estetycznych.

Idealnie nadaje się do tworzenia zarówno ścianek stałych, jak i całoszklanych skrzydeł drzwiowych. Wyroby budowlane wykonane na bazie systemu PBI 50 Glass przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne.

Drzwi i ściany systemu YAWAL® PBI 50 Glass mogą być również stosowane jako przegrody zewnętrzne, jednak tylko w tych przypadkach, gdy nie są im stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, wodoszczelności i przepuszczalności powietrza. Obliczenia statyczne powinny wówczas uwzględniać wpływ obciążeń wywołanych parciem i ssaniem wiatru wg PN-77/B-02011.

Pobierz ulotkę

Zalety systemu

• brak poprzeczek dzielących oszklenie,
• prosta konstrukcja w prefabrykacji,
• możliwość stosowania różnych profili obrysowych,
• maksymalna wysokość konstrukcji do 3,1 m,
• system dostosowany do okuć firm CDA,
• łatwość montażu,
• możliwość instalowania wypełnień przeziernych o grubości nie mniejszej niż 12 mm,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Parametry techniczne

 Odporność na uderzenie (30 kg) klasa 2 (60J) wg PN-EN 949-2000
 Odporność na skręcanie statyczne klasa 2 (250N) wg PN-EN 948-2000
 Odporność na obciążenie w płaszczyźnie skrzydła klasa 2 (600N) wg PN-EN 947-2000
 Wytrzymałość mechaniczna klasa 2 wg PN-EN 949, 948, 947-2000
 Wstrząsy klasa 2 wg PB LK-078/8/04-2010 
 Odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie klasa 6 wg PN-EN 1191:2013-06
   

System PBI 50 GLASS - Obiekty referencyjne