Fasadų sistemos

Kuo skiriasi struktūriniame fasade naudojami stiklo paketai nuo fasado, kuriame stiklinimas apspaudžiamas iš išorės?

Struktūriniu fasadu vadinamas stiklinimas, kuomet stiklo paketai prie aliuminio konstrukcijos klijuojami arba tvirtinami mechaniškai be iš išorės matomų tvirtinančiųjų profilių. Tokio tipo konstrukcijose ir stiklo paketai, ir jų sandarinimas turi būti pagaminti, panaudojant UV spinduliams atsparius hermetikus. 

Ar fasadų sistemoje esantys į išorę atveriami langai atitinka šilumos taupymui taikomus reikalavimus, atsižvelgiant į 2021 m. pradėsiančias galioti taisykles?

SW tipo langai, stiklinti dviejų kamerų stiklo paketais su termorėmeliais, atitinka aukščiausius šilumos taupymui taikomus reikalavimus.  

Koks yra 1 m² fasado ar stiklinio švieslangio svoris?

Fasado svoris visų pirma priklauso nuo panaudoto stiklo svorio bei statinių ir skersinių tipo.  1 mm storio stiklas sveria 2,5 kg, o statinio arba skersinio svoris yra maždaug 4 kg/m. Galima laikyti, kad  1m² įstiklinto fasado sveria nuo 45 iki 80 kg. 

Koks yra maksimalus stiklinimo svoris?

Stiklinimo storis ir konstrukcija nustatoma, remiantis statiniais skaičiavimais, atsižvelgiant į atmosferos sąlygų, eksploatavimo apkrovą, apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio ir kitus reikalavimus. Fasadų sistema leidžia panaudoti iki 450 kg sveriantį stiklinimą. Daugiau sveriančiam stiklinimui būtina parengti specialius sprendimus.

 

Ar fasadas atitinka reikalavimus turėklams?

Pagal „Sąlygų, kurias turi atitikti pastatai ir jų vieta“ 301 str. 3 dalį galite sumažinti palangės aukštį, jeigu langą iki būtino aukščio saugos turėklais, jo neatidarinėsite bei panaudosite didesnio atsparumo stiklą. Kiekvienam fasadui turi būti atliktas projektas, apimantis statinius skaičiavimus, atsižvelgiant į oro sąlygų, eksploatavimo ir kitokią konkrečiam atvejui taikomą apkrovą. Tokiu projektu remiantis, parinkti profiliai, stiklo storis ir tipas turėtų užtikrinti saugų lango naudojimą.

 

Paklauskite eksperto

Partneriai