Zpět

SYSTÉM FA 50N HL/VL

Tyto systémy představují volitelnou stylistickou variantu systému FA 50N. Slouží k výstavbě lehkých rastrových obvodových plášťů. Díky hliníkovým profilům, které jsou součástí systému, jsou vodorovné a svislé dělicí linie na fasádě neviditelné a elementy držící výplň, které jsou montovány kolmo na ně, jsou zvýrazněny dekorativní lištou.

Stáhnout leták

VÝHODY SYSTÉMU

• možnost zhotovit vizuálně velmi atraktivní konstrukce,
• vysoké parametry vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem,
• vizuální efekt zvýraznění vodorovných a svislých dělicích linek,
• možnost použít výklopná okna, která nenarušují vzhled fasády,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 Propustnost vzduchu  třída AE 1500 dle PN-EN 13830
 Vodotěsnost  třída RE 1800 dle PN-EN 13830
 Součinitel prostupu tepla  Uf = od 0,65 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2
 Odolnost proti zatížení větrem  2400 Pa dle PN-EN 13830
 Zvuková izolace Rw = 53 dB dle PN-EN ISO 140-3 
 Odolnost proti nárazu  třídy I5, E5 dle PN-EN 13830
 Vnitřní viditelná šířka  50 mm
 Vnější viditelná šířka  50 mm
 Zasklení  upevnění přítlačnými a maskovacími lištami
 Tloušťka skla  6÷62 mm
 Otevírací části - okna vyklápěná/vysouvaná směrem ven (FA 50N SW),
- okna otevíraná dovnitř (FA 50N INV)
 Maximální hmotnost 450 kg
   

 

SYSTÉM FA 50N HL/VL - Referenční objekty

Partneři