Zpět

KOUŘOVÉ KLAPKY

SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE YAWAL SE SERVOMOTORY ESCO

Pro zajištění ochrany proti škodlivému průniku kouře během požáru se používají odvětrávací systémy, které umožňují vytvořit zóny bez kouře. Tuto ochranu lze zajistit montáží kouřových klapek od společnosti YAWAL. Kouřové klapky se vyrábějí z profilů na výrobu střešního okna Yawal. K pohonu a ovládání instalovaných klapek se používají speciální, testované a certifikované servomotory, splňující požadavky normy EN 12101-2.

Stáhnout leták

VÝHODY SYSTÉMU

• možnost použít řetězové, lineární či ramenové servomotory s pneumatickým a elektrickým pohonem,
• možnost použít servomotory jednotlivě nebo v synchronizovaném uspořádání - tandemu,
• zvýšení požární bezpečnosti a zjednodušení práce hasičů díky lepší viditelnosti a snížení teploty ve střešní zóně,
• různorodost a vysoká funkčnost použitých řešení,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální rozměry křídla střešního okna
1400 x 2300 mm
Maximální úhel otevření okna pro odvod kouře 90˚
Propustnost vzduchu
třída 3 dle PN-EN 12207
Vodotěsnost; úhel sklonu 3˚, 45˚, 75˚
E1500 dle PN-EN 12208
Odolnost proti zatížení větrem
třída C3/B3 dle PN-EN 12210
Hmotnost křídla
do 160 kg
Výtokové součinitele zohledňující vliv bočního větru

Partneři