Zpět

PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI slouží k výrobě široké škály protipožárních dělicích stěn s třídou odolnosti proti ohni EI 120.

Je kompatibilní se systémem TM 75EI. Systém TM 90EI splňuje požadavky platného technického schválení. Maximální rozměry konstrukce - protipožárních stěn, které lze pomocí tohoto systému vyrobit: výška: 4000 mm; šířka: 5240 mm.

Stáhnout leták

VÝHODY SYSTÉMU

• materiály jsou klasifikovány jako oheň nešířící (NRO),
• tepelně izolační vlastnosti,
• použití výplní o tloušťce do 100 mm,
• možnosti výstavby vnitřních stěn bez odolnosti proti ohni v souladu s technickým schválením,
• možnost vestavby dveří systému YAWAL TM 75 EI.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 Klasifikace odolnosti proti ohni
EI 120 dle PN-EN 13501-2
 Infiltrace vzduchu
třída 4 dle PN-EN 12153
 Těsnost proti pronikání vody
třída R7 dle PN-EN 12155
 Požární klasifikace
EI 120 dle PN-EN 13501-2+A1
 Odolnost proti zatížení větrem klasa C1 dle PN-EN 12210
 Zvuková izolace
R= 43 dB dle PN-EN ISO 10140-3
 Součinitel prostupu tepla
U≥ 2,4 W/m2K dle PN-ENISO 10077-2
 Kategorie ochrany proti korozi C1 - C4 dle PN-EN ISO 12944-2
 Odolnost vnit. stěny proti nárazu IVb dle ETAG nr 003
 Odchylka stěny od svislice 10°
   

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

 Minimální zvenku viditelná šířka okenní konstrukce otevírané  dovnitř
 Profil zárubně
68,2 mm
 Konstrukční hloubka
 Profil zárubně
88,8÷120 mm
 Výška zasklívací lišty
 28 mm
 Tloušťka výplní / zasklení
do 100 mm
     

PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI - Referenční objekty

Partneři