Zpět

SYSTÉM TM 75EI

Tento systém slouží k výrobě protipožárních stěn a dveří s třídou odolnosti proti ohni El 30 - El 60, které se používají jako vnitřní a vnější příčky v budovách.

Systém umožňuje vyrábět širokou škálu dveřních konstrukcí, stěn a jejich kombinací. Umožňuje zhotovit také kouřotěsné konstrukce. Tepelně izolované profily systému TM 75EI se skládají ze dvou hliníkových částí, které jsou vzájemně odděleny izolačními páskami. Roli izolace v profilech plní pásky z polyamidu vyztuženého skelným vláknem, širokého 32 mm. Profily jsou vyráběny ve dvou konstrukčních variantách, které se vzájemně liší tím, do jaké míry jsou hliníkové profily vyplněny izolačními a ohnivzdornými vložkami.

Stáhnout leták

VÝHODY SYSTÉMU

• systém je klasifikován jako kouřotěsný ve třídě Sm, Sa
• materiály jsou klasifikovány jako oheň nešířící (NRO),
• velký výběr konstrukčních řešení od příček, přes výkladní skříně, až po jednokřídlové či dvoukřídlé dveře (na výběr je také varianta s nadsvětlíky a bočními světlíky),
• široký výběr výplní o tloušťce od 8 do 50 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 Propustnost vzduchu
třída 2 dle PN-EN 12207
 Vodotěsnost
třída 3A dle PN-EN 12208
 Požární klasifikace třída EI 30, EI 60 dle PN-EN 13501-2+A1:2016
a dle PN-EN 13501-2:2016-07
 Odolnost proti zatížení větrem
třída C1 dle PN-EN 12210
 Součinitel prostupu tepla
Uf = 2,1 W/(m2K) dle PN-EN ISO 6946
 Zvuková izolace Rw = 30÷40 dB dle PN-EN ISO 20140-3
 Technické schválení AT-15-6830/2016
 Klasifikační zpráva PN-EN 16034
   

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

    DVEŘÍ PEVNÁ OKNA

 Konstrukční hloubka dveří

 Profil zárubně
74,8 mm/82 mm
74,8 mm/82 mm
 Profil křídla
74,8 mm/82 mm 74,8 mm/82 mm
 Tloušťka skla
  8÷62 mm 8÷62 mm
       

Související systémy

SYSTÉM TM 75EI - Referenční objekty

Partneři