Zpět

SYSTÉM TM 77HI

Systém TM 77HI představuje bezpečné a inovativní řešení, které umožňuje dosáhnout dokonalých tepelně izolačních a zvukově izolačních parametrů, ochrany před větrem či vodou a bezpečnostních parametrů.

Díky použití vložek mezi hliníkovými profily bylo dosaženo dokonalých tepelně izolačních vlastností. Roli tepelné izolace plní speciálně určené komorové tepelné izolátory s výplní, která má vysoké tepelně izolační parametry.

Stáhnout leták

VÝHODY SYSTÉMU

• možnost snížení nákladů na vytápění,
• možnost zhotovit konstrukce s velkými plochami, které umožňují provádět moderní návrhy fasád a interiérů,
• kompatibilita s celou řadou kování a ovládacích systémů,
• možnost realizovat moderní řešení konstrukcí v různých konfiguracích a způsobech uspořádání,
• možnost dosáhnout dokonalého součinitele prostupu tepla na úrovni Uf = 0,8÷1,5 W/m2K díky použití unikátních řešení tepelné izolace,
• možnost zhotovit balkonové dveře s nízkým prahem,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

TECHNICKÉ PARAMETRY

  TM 77HI OKNA TM 77HI DVEŘE 
 Propustnost vzduchu
třída 4 dle PN 12207 třída 4 dle PN-EN 12207
 Vodotěsnost
E1650 dle PN-EN 12208 E900 dle PN-EN 12208
 Součinitel prostupu tepla
Uf = 0,8÷1,4 W/m2K
dle PN-EN ISO 10077-2
Uf = 0,9÷1,5 W/m2K
dle PN-EN ISO 10077-2
 Zvuková izolace 39÷48 dB dle PN-EN ISO 140-3 36÷45 dB dle PN-EN ISO 140-3
 Odolnost proti vloupání
RC2, RC3, RC4 RC2, RC3
     

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

 Konstrukční hloubka okna
Profil zárubně
77 mm
Profil křídla
86,4 mm
 Konstrukční hloubka dveří
Profil zárubně
77 mm
Profil křídla
77 mm
 Tloušťka skla u okna Profil zárubně
19÷61 mm
Profil křídla
28÷67 mm
 Maximální hmotnost křídla Okna 180 kg
Dveře 250 kg
 Maximální rozměry křídla Okna - jednokřídlé: 1300 mm x 3000 mm (šířka x výška)
- dvoukřídlé: 2600 mm x 2200 mm (šířka x výška)
Dveře - jednokřídlé: 1593 mm x 2235 mm (šířka x výška), 1103 mm x 3085 mm (šířka x výška), 1257 mm x 2400 mm (šířka x výška)
- dvoukřídlé: 2400 mm x 2400 mm (šířka x výška)
- dvoukřídlé (+ nadsvětlíky/světlíky): 4200 mm x 2700 mm (šířka x výška); dveře: 1922 mm x 2200 mm
   

Související systémy

SYSTÉM TM 77HI - Referenční objekty

Partneři