Zpět

SYSTÉM PI 50N

PI 50N je široce pojatý systém hliníkových profilů, který slouží k výrobě moderních, zateplených různých typů oken a dveří, výkladních skříní, příček a větrolamů.

Díky různorodosti profilů lze zkonstruovat dveře na povrchových závěsech i na závěsech upevněných uvnitř profilu.

Stáhnout leták

VÝHODY SYSTÉMU

• možnost konstruovat různá řešení z minimálního počtu profilů, možnost zefektivnit výrobu a zlepšit estetické vlastnosti produktů díky použití systému skrytého kování s rychlou montáží,
• univerzálnost řešení díky různorodosti kování a dvěma způsoby jeho montáže,
• možnost vytvářet konstrukce velkých rozměrů díky použití vyztužených profilů,
• možnost vestavby dveří do řady výkladních skříní díky doplňkovým profilům,
• možnost vzájemně napojovat konstrukce pod různými úhly,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

TECHNICKÉ PARAMETRY

  PI 50N - OKNA PI 50N DVEŘE
 Propustnost vzduchu třída 4 dle PN-EN 12207 třída 3 dle PN-EN 12207
 Vodotěsnost
třída E750 dle PN-EN 12208 třída A5 dle PN-EN 12208
 Součinitel prostupu tepla
Uf=2,2÷2,7 W/m2K
dle PN-EN ISO 10077-2
Uf=2,3÷2,7 W/m2K
dle PN-EN ISO 10077-2
 Zvuková izolace
Rw = 30÷40 dB
dle PN-EN ISO 140-3
Rw = 30÷40 dB
dle PN-EN ISO 140-3
     

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

    STANDARD OTOČNÉ KŘÍDLO
 Konstrukční hloubka okna
Profil zárubně  50 mm 50 mm
Profil křídla
59 mm 59 mm
 Tloušťka skla
Profil zárubně  4÷34 mm 6÷43 mm
Profil křídla
6÷44 mm 6÷43 mm
       

Související systémy

SYSTÉM PI 50N - Referenční objekty

Partneři