Zpět

SYSTÉM FA 50N

Tento systém umožňuje navrhnout a zhotovit lehké rastrové obvodové pláště objektů.

Systém FA 50N patří do skupiny nejlepších obvodových plášťů dostupných na trhu, a to jak z hlediska tepelně izolačních a zvukově izolačních schopností, tak z hlediska vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem. Díky široké škále řešení, která systém nabízí, lze volně konstruovat fasádu z geometrického i barevného hlediska. Produkt prošel testováním v evropském výzkumném ústavu.

Stáhnout leták

VÝHODY SYSTÉMU

• možnost zhotovit konstrukce různých tvarů a velikostí podle architektových představ,
• shoda s platnými normami v oblasti izolace proti vodě, tepelné a požární izolace,
• možnost dosáhnout různorodých vizuálních efektů obvodového pláště díky široké nabídce maskovacích lišt
• možnost ohýbání profilů
• možnost vytvářet spoustu variant
s odlišnými parametry
• možnost použít fotovoltaické články
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal

TECHNICKÉ PARAMETRY

Propustnost vzduchu třída AE 1500 dle PN-EN 13830
Vodotěsnost  třída RE 1800 dle PN-EN 13830
Součinitel prostupu tepla  Uf = od 1,2 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2
Odolnost proti zatížení větrem  2400 Pa dle PN-EN 13830
Zvuková izolace Rw = 53 dB dle PN-EN ISO 140-3
Odolnost proti nárazu  klasa I5, E5 dle PN-EN 13830
Odolnost proti vloupání RC2, RC3, RC4 dle PN-EN 1627
Vnitřní viditelná šířka  50 mm
Vnější viditelná šířka  50 mm
Zasklení  upevnění přítlačnými a maskovacími lištami
Tloušťka skla  6÷62 mm
Otevírací části - okna vyklápěná/vysouvaná směrem ven FA 50N SW
- okna otevíraná dovnitř (FA 50N INV)
- okna otevíraná dovnitř v systémech
TM 62/TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI
- dveře TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50
+ automatické dveře
Maximální hmotnost 450 kg
   

Související systémy

SYSTÉM FA 50N - Referenční objekty

Partneři