Zpět

SYSTÉM FA 50N INV

FA 50N INV je moderní systém, který slouží ke zhotovení oken osazených v nosném roštu obvodového pláště FA 50N a FA 50N SL.

Tento systém umožňuje konstruovat okna otevíraná směrem dovnitř obvodového pláště, s funkcí otevírání-vyklápění, vyklápění-rozevírání, rozevírání a vyklápění. Charakteristickou vlastností systémů je řešení, díky němuž je okenní rám a křídlo z vnější strany obvodového pláště neviditelné. Profily sloupků obvodového pláště jsou tvarovány tak, aby zároveň plnily funkci okenního rámu.

Stáhnout leták

VÝHODY SYSTÉMU

• možnost zasklení dvojskly i trojskly,
• efekt skrytého křídla zvenku obvodového pláště,
• výborné tepelně izolační vlastnosti
• možnost použití v každém typu roštové fasády Yawal,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Součinitel prostupu tepla  Uf = od 0,7 W/m2K
Vnitřní viditelná šířka  78,5 mm
Zasklení  strukturální montáž
Typy oken
rozevírací-vyklápěcí (RU),
vyklápěcí-rozevírací (UR),
rozevírací (R), vyklápěcí (U)
Tloušťka zasklení 28÷58 mm
Vodotěsnost E 1650 dle PN-EN 13830
Odolnost proti zatížení větrem E 1650 dle PN-EN 13830
Propustnost vzduchu třída 4 dle PN-EN 13830
Odolnost proti nárazu I5/E5 dle PN-EN 13830

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Okno FA 50N INV
  rozevírací otevíravě-sklopné
 Maximální hmotnost 150 kg 150 kg
 Maximální rozměry 1300 mm x 2400 mm (šířka x výška) 1300 mm x 2400 mm (šířka x výška)
     

 

SYSTÉM FA 50N INV - Referenční objekty

Partneři