SPECIÁLNÍ SYSTÉMY

Liší se nějak zdvojená skla použitá ve strukturální fasádě od skel ve fasádě se západkami (klipy)?

Fasáda, která se hovorově nazývá jako strukturální, je takové, v níž se pakety skel připevňují k hliníkové konstrukci pomocí lepení nebo mechanicky - bez zvenčí viditelných upevňovacích lišt. V těchto typech konstrukcí musí být jak vzájemné slepení skel tak jejich utěsnění provedeno s využitím těsniv odolných proti UV záření.

Jsou výklopná okna ve fasídním systému připravena na přísné tepelné směrnice, které začnou platit v roce 2021?

Použití oken typu SW s izolačními trojskly s tepelně izolovanými distančními rámečky zaručuje splnění těch nejpřísnějších požadavků na tepelnou izolaci. 

Jaká je hmotnost 1 m2 fasády a skleněného světlíku?

Hmotnost fasády závisí především na tloušťce použitých skel, typu sloupků a příčníků. Hmotnost skla o tloušťce 1 mm je 2,5 kg, hmotnost sloupku či příčníku je cca 4 kg/bm. Zjednodušeně lze říci, že 1 m2 zasklené fasády má zhruba 45-80 kg. 

Jaké jsou minimální a maximální rozměry dveří v protipožárním systému?

Nejmenší křídlo tzv. technického okna má rozměry HxS = 490x590 mm. Maximální výška jednotlivé konstrukce s odolností proti ohni je 4950 mm. Šířka není omezena pod podmínkou, že bude provedena technicky nezbytná dilatace v maximálních odstupech 6000 m. Maximální vnější rozměry jednokřídlových dveří jsou: HxS = 2760x1670 mm, dvoukřídlových pak 2760x2760 mm. 

Splňuje fasáda požadavky kladené na zábradlí?

Podle § 301, odst. 3 „Podmínek, které musí splňovat budovy a jejich umístění“ lze snížit výšku okenního parapetu pod podmínkou, že bude okno zabezpečeno zábradlím do požadované výšky nebo že bude v této části okna použito neotevíratelné křídlo zasklené sklem se zvýšenou pevností. Na každou fasádu musí být vypracován projekt obsahující mj. statické výpočty, které berou v potaz klimatickou zátěž, provozní zatížení a jiné faktory charakteristické pro daný případ. Profily, tloušťka a typ skla, zvolené na základě těchto výpočtů, pak musí zaručovat bezpečné použití. 

Dotaz na experta

Partneři