Novinky

17.11.2022

NOVINKA V NABÍDCE YAWAL – MEZIPATROVÝ PÁS

Co je mezipatrový pás v obvodové hliníkové prosklené stěně?

Mezipatrový pás obvodové hliníkové prosklené stěny je vyroben jako sloupko-příčková konstrukce. Je to prvek obvodové stěny umístěný v oblasti stropu. Jedná se o fragment obvodové stěny v jejím spojení s mezipatrovým stropem, sahající od horní hrany hliníkové příčky nad stropem jednoho podlaží až po spodní hranu příčky v podlaží pod stropem.

Mezipatrové pásy mají v případě požáru zabránit jeho svislému šíření do přilehlých podlaží budovy. Mezipatrové pásy hrají klíčovou roli při splnění požadavků na požární bezpečnost budovy. Řešení mezipatrového pásu spočívá v použití vodorovného pásu s výškou 80 cm ve třídě požární odolnosti EI60 v místě styku požární přepážky s vnější stěnou.

Do nabídky Yawal byl zaveden mezipatrový pás nadpražní podokenní s požární odolností 60 minut a výškou 1550 mm.

Toto řešení vyhovuje technickým požadavkům na požární odolnost budovy.
§ 224 – Technické požadavky mezipatrového pásu nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách na budovy a jejich umístění.

Partneři